Jak firmy využívají online technologie pro podnikání

Pro AMSP ČR a Facebook realizoval Ipsos výzkum na téma digitálních dovedností. Pouze necelá polovina firem je dle svých slov zvládá velmi dobře.

9 z 10 firem souhlasí, že digitální znalosti jsou důležité pro růst firmy. Přitom jen 48 % subjektů se podle svých slov v problematice digitálních znalostí orientuje výborně nebo velmi dobře.
„V sektoru malých a středních podniků stále existuje velká poptávka po odbornících zdatných v digitálních dovednostech. Výzkum ukázal, že je zde stále výrazná příležitost posílit digitální dovednosti menších firem. Facebook jim nabízí eLearningový nástroj Blueprint, osobní školení a také řadu českých případových studií, které ukazují různé cesty, jak na internetu podpořit své podnikání či exportovat,“ říká Gabriella Cseh, ředitelka veřejné politiky Facebooku ve střední Evropě
Nejvyužívanějšími nástroji online propagace jsou webové stránky, e-mailing a sociální média. Ze sociálních médií podnikatelé nejčastěji používají Facebook (75 %), s velkým odstupem následuje Instagram (30 %) a LinkedIn (28 %). Z hlediska efektivity jsou nejlépe hodnoceny webové stránky a sociální média, ta jsou přínosná zejména pro ženy – podnikatelky.
„Výzkum potvrdil rostoucí význam sociálních sítí nejen pro zviditelnění firmy, ale i například při náboru nových zaměstnanců či prodeji. Třetina firem uvedla, že pomocí Facebooku hledají nové zaměstnance, polovina firem také uvádí, že jim Facebook umožňuje prodávat produkty a služby,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos.
Využívání nástrojů pro zviditelnění na internetu Zdroj: 
Výzkum Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a společnost Facebook. Výzkum proběhl v létě 2018 na vzorku téměř 750 zástupců malých a středních firem či živnostníků v České republice metodou telefonického a online dotazování.

Detailní výsledky výzkumu najdete v přiložené závěrečné zprávě Ipsos a tiskové zprávě AMSP ČR.

 

Firmy