Jaký byl rok 2020 pro Ipsos

Takový tu opravdu ještě nebyl…

Vyšlo v časopisu Marketing and Media, leden 2021

Jakub Malý, Managing Director, IPSOS 

Zvládli jsme největší počet projektů, aniž bychom se s klienty osobně potkali: ať už ve fázi tendru, nastavování, realizace, doručení výsledků nebo závěrečného workshopu. Dokázali jsme na dálku řídit a motivovat desítky našich týmů, s historicky nejnižší obměnou zaměstnanců. 
Výrazně jsme také pokročili v digitalizaci naší práce, i když jsme si často mysleli, že to již více nejde. Nepatřím zrovna mezi expresivní osobnosti, nicméně důvěra klientů, spolupracovníků i zaměstnanců v tomto období pro mě byla a je skutečně až dojemná.
V tomto nestandardním čase jsme se samozřejmě i poučili, např. jak co nejrychleji doručovat naše výstupy při zachování velmi vysoké kvality, v r.2020 se nám podařilo získat i akreditaci ISO 27001.

O Ipsosu je známé, že dokáže přinést zadavatelům odpovědi na jejich otázky v řádu hodin; nyní jsme úspěšně uvedli do praxe i možnost expertních konzultací s konkrétním výstupem v řádu desítek minut. A to i ve specializovaných oblastech jako Automotive, Machinery, Retail nebo Healthcare.
Po celých 9 měsíců jsme monitorovali na lokální i mezinárodní úrovni vývoj vnímání situace kolem C-19 a výsledky jsme dávali průběžně k dispozici klientům, médiím i veřejnosti. Stejně tak jsme se rozhodli – mnohdy opravdu s heroickým úsilím týmů – pokračovat v bezplatných seminářích, kde vystoupilo s inspirativními příklady mnoho našich klientů.

Opět se potvrdilo, že pro úspěšné postavení se krizi čelem jsou zásadní navázaná dlouhodobá partnerství a spolupráce; namátkou zmíním Univerzitu Karlovu, Asociaci společenské odpovědnosti, Českou manažerskou asociaci nebo Virtuplex (jakožto největší dostupnou „laboratoř“ pro využití virtuální reality).
Z obchodního pohledu mě těší velmi optimistické výsledky nejen v České republice, ale v dalších zemích Ipsos Central Europe Clusteru (Slovensko, Rakousko a Maďarsko). Navíc jsme v rámci Ipsos globální sítě uspěli s uvedením dalších tzv. Centre-of-Excellence, takže kromě Mystery Shoppingu a Automotive máme nyní nově také Digital Platforms a Machinery. 

„Vakcinační“ rok 2021 vyhlížíme s ambicemi a optimismem. No a nezapomeňte, že výsledky našich výzkumů určitě můžou pomoci i vám :-).

Příloha: Článek z časopisu Marketing and Media MaM_18.1.2021_Jaký byl rok 2020 pro Ipsos_Jakub Malý

Více informací ohledně Veřejný sektor

Společnost