Obavy z koronaviru mírně klesají, mají je dvě třetiny lidí

Po říjnové kulminaci začínají obavy z koronaviru koncem listopadu mírně klesat. Více jak polovina populace vidí v koronaviru stále hrozbu pro zaměstnanost a uvědomují si, že s námi bude C-19 dlouho. Lidé dodržují protiepidemická opatření méně než na jaře, ale více než na začátku října. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos realizovaného těsně před přechodem na 3. stupeň protiepidemického systému PES, konkrétně od 24. do 30. listopadu.

Aktuálně se koronaviru obává 66 % populace, pouze desetina populace dlouhodobě uvádí, že se koronavirem rozhodně necítí ohrožena. 
„Pocit osobního ohrožení je vyšší u lidí, kteří osobně znají někoho, kdo onemocnění koronavirem prodělal. Aktuálně někoho takového zná 68 % Čechů, v srpnu to bylo téměř čtyřikrát méně, pouze 18 %. Bohužel je i přesto patrné, že lidé dodržují protiepidemická opatření méně, než tomu bylo na jaře,“ dodává k výsledkům výzkumu Jakub Malý, ředitel agentury Ipsos. 
Pocit ohrožení koronavirem

V listopadu stoupl proti říjnu podíl lidí, kteří dodržují pravidla sociální distance. Osobní styk se známými omezilo 47 % lidí (v říjnu 30 %), 44 % lidí vychází jen v nutných případech (v říjnu 30 %). Na jaře (březen, duben) ale byly podíly vyšší než v listopadu. Podíl lidí pracujících z domova v listopadu stoupl na 17 %. Oproti jaru Češi také polevili v nošení roušek, pravidelném mytí rukou či používání dezinfekce. 

Obavy z dopadů koronaviru na zaměstnání či zdroj obživy má aktuálně 52 % populace, což je o 6 procentních bodů méně než před měsícem. Častěji to uvádí mladí lidé na začátku pracovní kariéry (18–29 let), lidé ve vyšším produktivním věku (40–49 let) a také lidé s nižším vzděláním. Čtvrtina ekonomicky aktivních Čechů se obává, že firmy, kde pracují, budou muset v důsledku krize propouštět zaměstnance

Čeho se dále Češi obávají? Podobně jako na jaře a v létě přetrvávají obavy ze zvyšování cen (86 %), nutnosti snížit své životní standardy (57 %), vyčerpání finanční rezervy (44 %), u části populace též z neschopnosti splácet své závazky (28 %). 
Tyto obavy se mohou promítnout i do spotřebitelského chování, neboť 6 z 10 Čechů uvádí, že zvažuje, zda udělat větší výdaj, také vše plánují spíše v krátkodobém horizontu. 86 % populace považuje za samozřejmé zajištění hygienických opatření jak u obchodníků, tak na úřadech. 


Znají Češi někoho nakaženého?


Výsledky výzkumu publikovala 8.12.2020 Česká tisková kancelář a další média.
V případě zájmu o detailní výsledky z výzkumu pište, prosím, na [email protected]

Informace o výzkumu:

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1012 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 24.11. až 30.11.2020. 

Společnost