Rok 2020 v datech

Jak vypadal rok 2020 podle dat z Ipsos globálních výzkumů?

Minulý rok byl ve znamení významných změn – reálných i očekávaných. 
Na začátku loňského roku ¾ lidí na celém světě předpokládali, že bude rok 2020 lepší než 2019. Tyto naděje se často nenaplnily, přesto však v datech nacházíme i pozitivní náznaky. Celkový pocit štěstí se během roku 2020 významně nezměnil. Největší vliv na pocit osobního štěstí má zdraví, osobní vztahy a pocit bezpečí.
Rok 2020 bude definitivně spjat s tématem koronaviru – obavy z něj dominovaly v globálních výzkumech What Worries the World. Ipsos tým v publikaci Staying Afloat in a Crisis analyzoval, jaké různé dopady má tato multidimenzionální krize. Změny, které tato krize přinesla, zároveň představují příležitost pro značky - více o tom v publikaci Shifting Context, Shifting Priorities.

A jaký byl tedy rok 2020 v datech? Přinášíme klíčová zjištění z našich globálních výzkumů, zaměřujeme se na 10 hlavních oblastí jako je zdraví, životní prostředí, práce a značky. Shrnutí najdete také v přiložené infografice.

Společnost