Skauting je v ČR stále populární

Ipsos dlouhodobě podporuje organizaci Junák – český skaut, pro kterou realizoval pro bono výzkum o vnímání skautingu českou veřejností.

90 % Čechů považuje za důležité, aby děti trávily čas mimoškolními aktivitami, za nejvhodnější považují lidé sportovní aktivity – říká výzkum agentury Ipsos. Jednou z možností trávení volného času dětí je skauting. Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zná ho 68 % populace. Skauting je zároveň českou veřejností vnímán pozitivně (68 %), lépe ho vnímají zejména lidé starší 45 let a lidé s VŠ vzděláním. Lidé si skauting nejčastěji spojují s hodnotami jako je ochrana přírody, pomoc druhým či spolupráce. 

Vnímání skautůSkauting je také podle české veřejnosti stejně nebo dokonce méně finančně náročný než ostatní volnočasové aktivity. Je to zejména proto, že skautští vedoucí pracují s kluky a holkami jako dobrovolníci, ve svém volném čase a bezplatně. Dobrovolnictví skautských vedoucích považuje naprostá většina Čechů (87 %) za přínosné pro celou společnost, ale jen 58 % lidí ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně. 

Pro více informací pište na adresu: marketa.kneblikova@ipsos.com

Společnost