Skauting vnímají Češi stále pozitivněji

V zájmu o členství ve skautském oddíle by podpořilo své děti devět z deseti rodičů či prarodičů. Se skautingem si lidé pojí nejčastěji ochranu přírody a pomoc druhým, spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost. Naprostá většina rodičů a prarodičů považuje za důležité, aby děti volný čas trávily mimoškolními aktivitami. Zjištění vyplývají z výzkumu Ipsos pro Junák – český skaut.

Skauting se v české společnosti těší dobrému jménu a počet lidí, kteří by skautování svým dětem či vnoučatům doporučili, vzrostl od roku 2019 ze 78 procent na současných 90 procent. Hlavním důvodem je, že by ve volném čase děti pobývaly venku nebo se naučily postarat o sebe a druhé.

Skaut 1Češi nejvíce souhlasí s tím, že ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství (87 %) nebo že se naučí pomáhat druhým (84 %). Ve srovnání s rokem 2019 také vzrostl podíl lidí, podle nichž skauting rozvíjí kluky a holky všestranným způsobem a zvyšuje fyzickou zdatnost (82 %, resp. 81 %).

Vnímání skautů

„Během posledních let se významně zlepšilo vnímání skautů v očích veřejnosti. Přispívá k tomu i větší vizibilita skautů a jejich zapojení během náročných událostí jako je koronavirová krize nebo dopady spojené s válkou na Ukrajině. Polovina lidí souhlasí, že současné krize ukázaly, že skauti umí pomáhat,” vysvětluje manažerka komunikace Ipsos Markéta Kneblíková.

Postoj ke skautům

Vetší podíl lidí vnímá skauty velice pozitivně a vzrostl také podíl lidí, kteří vnímají skauty výrazně lépe než dříve. Celkově 14 % uvedlo, že se jejich vnímání zlepšilo, a to především z důvodu osobní znalosti vedoucích nebo skautů. Lidé si se skautingem pojí nejčastěji ochranu přírody (66 %) a pomoc druhým (43 %), ale také spolupráci, férovost, ohleduplnost či společenskou prospěšnost.

„Naprostá většina rodičů považuje za důležité, aby děti trávily čas mimoškolními aktivitami. Z našich dat však vidíme, že řada rodičů je z ekonomických důvodů nucena tyto aktivity omezovat. I to možná hraje roli v růstu zájmu o skautské oddíly, neboť jsou veřejností vnímány jako finančně méně náročné ve srovnání s ostatními volnočasovými aktivitami,” dodává Kneblíková. Stále silnější zájem o místo v oddílech souvisí jak se známostí skautingu ve společnosti a pozitivním vztahem, tak s vlastní zkušeností, kterou rodiče a prarodiče mají.

Další zajímavé výsledky:

  • 75 % populace věří, že ve skautu získá člověk dovednosti, které mu v budoucnu pomohou v kariérním uplatnění
  • S výrokem Obce by měly skauting podporovat souhlasilo v roce 2023 74 % respondentů, v roce 2019 pak 70 % respondentů. 
  • Dvě pětiny lidí si myslí, že skaut je levnější než ostatní aktivity pro děti.
  • Více než polovina lidí ví, že skautští vedoucí vykonávají svou činnost jako dobrovolníci. (56 % lidí oproti 58 % v roce 2019)
  • Více než polovina lidí by byla ochotna podpořit organizaci Junák – český skaut, a to jak finančně, tak například i znalostmi.

O výzkumu:

Výzkum byl realizován v dubnu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 15 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 003 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Společnost