Syndikované služby | Healthcare | Ipsos
Healthcare

Syndikované služby

OUR SOLUTIONS
Propojení syndikovaných dat z real-world evidence (reálné klinické praxe), výzkumů prováděných na pacientech, propagačních studií a aktuálních výzkumů s analýzami, výstupy z výzkumů a službami konzultantů a zdravotnických specialistů.

Dnešní biofarmaceutické a jiné společnosti potřebují pochopit, jak jsou léky předepisovány a jak fungují v reálné klinické praxi. Poptávka po datech z reálného světa proto nikdy nebyla větší.

Global Therapy Monitors

Syndikované panely Global Therapy Monitors společnosti Ipsos již téměř 30 let shromažďují údaje o léčbě pacientů z reálné klinické praxe, které jsou doplněny o názory ošetřujících lékařů, a poskytují tak 360° pohled na léčbu a management pacientů. V současné době pokrýváme ve vybraných zemích více než 30 onemocnění v oblasti onkologie, imunologie, virologie, hepatologie, kardiovaskulárních a respiračních onemocnění, vzácných krevních poruch a dalších nemocí.

Další syndikované studie

Vedle těchto stěžejních studií provádíme syndikované monitorování molekulární diagnostiky, studie dopadu propagací, výzkumy zaměřené na komunity pacientů a aktuální výzkumy – včetně globálních programů týkajících se vakcín a léčby nemoci COVID-19. Syndikace těchto výzkumů přináší našim klientům cennou úsporu nákladů a času.

Syndikované, ale na míru

Ačkoli jsou naše data syndikovaná, naše výstupy jsou přizpůsobeny potřebám klienta zahrnující vhled odborníků. Data dokážeme dále integrovat s vlastním výzkumem a/nebo jinými zdroji dat týkajícími se zdravotní péče. Zároveň provádíme hluboké datové analýzy, abychom objevili nové poznatky.

Zjistěte více

Syndicated Real World Evidence Compendium

Připojte se k našemu globálnímu Healthcare týmu