Ubývá Čechů, kteří vnímají ČR jako součást informační války vedené Ruskou federací

37 % Čechů uvedlo, že je Česká republika součástí informační války, kterou vede Ruská federace vůči západním zemím. Oproti loňskému roku se toto procento snížilo, zároveň se zvýšil počet těch, kteří si myslí, že informační válka je jen záminkou vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií. Ukázal to výzkum agentury Ipsos, který byl realizován ve spolupráci se středoevropským výzkumným konsorciem Central European Digital Media Observatory (CEDMO) na reprezentativním vzorku české populace starší 18 let.

V loňském roce byly mezi dubnem a červencem realizovány celkem čtyři vlny výzkumu, které sledovaly vývoj názorů české populace na informační válku vedenou Ruskem vůči západním zemím. Zatímco v březnu a dubnu s tímto souhlasila polovina populace, v červnu a červenci se zvýšil počet těch, kteří na problematiku nemají jasný názor. Necelý rok po spuštění první vlny výzkumu se výsledky stejné otázky liší významněji. Výrazně se snížil počet těch, kteří mají pocit, že je ČR součástí informační války vedené Ruskou federací a zvýšil se naopak počet těch, kteří považují informační válku jen za záminku západních vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií.

vývoj vnímání

 

Roli hrají věk, vzdělání i politické preference

Největší změna názorů nastala u věkové skupiny 70 let a více, kde se ještě v loňském červenci 49 % lidí domnívalo, že ČR je součástí informační války vedené Ruskem. Dnes je to u této cílové skupiny pouze 24 %. Tento názor naopak stále nejvíce zastávají lidé s vyšším vzděláním (55 %). Roli hrají i politické preference. Zatímco v loňském roce považovalo informační válku pouze za záminku k omezování svobody slova a médií 31 % voličů neparlamentní opozice, dnes je to už téměř 45 % z nich. Podobný trend vidíme i u voličů parlamentní opozice, kde tento názor před necelým rokem zastávalo 29 %, přičemž nyní se toto číslo zvedlo na 37 % voličů. U voličů vládních stran zůstává názor v čase podobný, dvě třetiny z nich považují informační válku vedenou Ruskem za realitu. 

„Zatímco v loňském roce na jaře byla česká společnost více přesvědčena o tom, že jsme součástí informační války ze strany Ruska, více než rok po začátku války na Ukrajině procento těch, kteří mají tento názor, výrazně kleslo. To může být částečně dáno určitou společenskou únavou z tématu konfliktu, svoji roli však může hrát i účinná propaganda, jejímž cílem je často vyvolat informační chaos. I proto v tuto chvíli máme 30 % občanů, kteří neví, co si o tomto tématu myslet,“ uvedl Michal Kormaňák z agentury Ipsos.

 

Stabilní situace na Slovensku

Paralelně s výzkumem v České republice se dotazování konalo také na Slovensku. Zatímco v ČR pozorujeme výraznější změnu názorů u populace, na Slovensku je situace stabilnější i po necelém roce od první vlny dotazování. 36 % Slováků si myslí, že je jejich země součástí informační války vedené Ruskem, což je číslo, které nijak nevybočuje z předchozích vln. Výrazně se nezměnil ani počet těch, kteří si myslí opak, tedy že je informační válka pouze záminkou vlád k omezování svobody slova a nepohodlných médií.

Situace na Slovensku

O výzkumu:

Výzkum byl realizován 9. 3. - 13. 3. 2023 na reprezentativním vzorku populace ČR a 7. 3. - 9. 3. 2023 na reprezentativním vzorku populace SR. Celkem se ho zúčastnilo 1 038 respondentů v České republice a 1 017 respondentů na Slovensku. Nástrojem sběru dat byly Ipsos online panely Populace.cz a Populacia.sk

Výzkum byl realizován ve spolupráci se středoevropským výzkumným konsorciem Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

Společnost