Více než čtvrtina obyvatel střední Evropy a Pobaltí se cítí být silně zasažena dezinformacemi

29 % obyvatel střední Evropy a Pobaltí uvádí, že jsou silně zasaženi dezinformacemi v médiích. Nejvíce sdílejí tento pocit obyvatelé Maďarska, kde s tímto souhlasí až polovina obyvatel. Ukázal to výzkum agentury Ipsos, který byl realizován ve spolupráci se středoevropským výzkumným konsorciem Central European Digital Media Observatory (CEDMO). Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populací jednotlivých zemí ve věku 18-65 let. Výzkum se uskutečnil v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku.

Výzkum v osmi státech střední a východní Evropy se zaměřil na to, do jaké míry jsou obyvatelé jednotlivých zemí vystaveni dezinformacím či které z faktorů dezinformacím ve veřejném prostoru nejvíce přispívají. Součástí výzkumu byla rovněž sekce zaměřená na uvěřitelnost konkrétních dezinformací.

Až polovina Maďarů je silně zasažena dezinformacemi, nejodolněji se cítí v Lotyšsku a Rakousku

Mezi zeměmi zahrnutými ve výzkumu jsou v otázce na zásah dezinformacemi jisté rozdíly. Zatímco v Maďarsku se cítí být dezinformacemi silně zasažena až polovina populace, v Rakousku či Lotyšsku je to necelá pětina. V České republice se cítí být silně zasaženo dezinformacemi 27 % obyvatel. Dezinformace však působí plošně na celou společnost, rovnoměrně jsou tak dle vlastních slov zasaženi muži i ženy, zároveň je zde velmi podobné pokrytí dezinformačních zpráv přes všechny věkové kategorie. 

Graf 1. Do jaké míry si myslíte, že jste vystaven/a dezinformacím (tzn. účelově šířeným nepravdivým informacím) v médiích?

Dezinformace | CEDMO | Ipsos

Problémem ohledně dezinformací je i přílišná důvěřivost lidí

Více než polovina obyvatel (52 %) zkoumaných zemí přiznává, že k problému dezinformací přispívá i přílišná důvěřivost lidí, kteří tyto dezinformace konzumují. 42 % viní ze šíření dezinformací zahraniční aktéry. Zahraniční aktéři k dezinformacím přispívají nejvíce dle Slováků, Litevců a Estonců. Každý čtvrtý občan zemí zahrnutých ve výzkumu rovněž přiznává, že k problému dezinformací přispívá i vládní politika. Nejčastěji mají tento názor Maďaři, kde s tímto výrokem souhlasí 58 % populace.

Tabulka 1. Lidé poukazují na různé příčiny problému dezinformací (tzn. účelově šířených nepravdivých informací). Do jaké míry podle Vás přispěly k problému dezinformací následující faktory? 

Dezinformace | CEDMO | Ipsos

Pozn: Dotazováno na sedmibodové škále, kde 1=přispěl velmi výrazně a 7=vůbec nepřispěl. V tabulce zobrazen procentuální součet hodnot 1 a 2.

Audiovizuální dezinformace jsou pro občany uvěřitelnější

Součástí výzkumu bylo i měření uvěřitelnosti vybraných dezinformací, které se v posledních měsících objevovaly ve veřejném evropském prostoru. Dezinformaci zaměřené na to, že USA vyvážejí zkapalněný plyn z Ruska do Evropy, uvěřila více než třetina obyvatel zkoumaných zemí, přičemž rozdíly mezi zeměmi v této otázce byly poměrné malé. Větší část obyvatel zkoumaných zemí, konkrétně pak 55 %, uvěřilo dezinformaci, jejíž součástí byla i konkrétní fotka. Ta ukazovala domnělé místo festivalu v Glastonbury, kde měla vystoupit švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg, a které bylo celé pokryté odpadky. 

„Ukazuje se, že pokud je dezinformace šířena společně s audiovizuálním podkladem, stává se pro občany představitelnější a tím pádem i uvěřitelnější. To může být nebezpečné rovněž v kontextu nových technologií, například tzv. deepfakes, které mají potenciál do světa dezinformací přinést ještě větší chaos a nejistotu,“ dodává analytik agentury Ipsos Michal Kormaňák.

Posilování mediální gramotnosti či podpora fakt-checkingových platforem jako nástroj boje s dezinformacemi

Existují různé nástroje, kterými se podle populací jednotlivých zemí dá bojovat s nepravdivými a manipulativními informacemi. Více než dvě třetiny (69 %) obyvatel souhlasí s tím, že je účinným nástrojem posilování mediální gramotnosti, podobné číslo pak vidí jako efektivní vytváření a podporu fakt-checkingových platforem či odstraňování škodlivého obsahu provozovateli platforem, na kterých se nachází. Lidé ve všech zemích však uznávají, že funkčním nástrojem je i odpovědné chování samotných uživatelů sociálních sítí a nepřeposílání informací, které nejsou ověřeny.

"Dnes zveřejněné výsledky jsou jen prvním krokem v prezentaci našeho rozsáhlého výzkumu, na kterém se podílely výzkumné organizace CEDMO jako Univerzita Karlova Praha, slovenský KInIT, polská soukromá univerzita SWPS za podpory Ipsos a Google. V následujících týdnech a měsících budeme zveřejňovat data, která se týkají problematiky řetězových e-mailů, jejichž prostřednictví se šíří dezinformace, vnímání významu posilování mediální a digitální gramotnosti či vlivu konspirativního myšlení na šíření informačních poruch," říká koordinátor výzkumného konsorcia CEDMO Václav Moravec z Univerzity Karlovy.

Zprávu z minulého výzkumu najdete zde.

O výzkumu:

Výzkum byl realizován 2. 9. - 15. 9. 2022 na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Litvy, Lotyšska a Estonska ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo v každé zemi 1 000 respondentů a nástrojem sběru dat byly online panely v jednotlivých zemích.

Výzkum byl realizován ve spolupráci se středoevropským výzkumným konsorciem Central European Digital Media Observatory (CEDMO) a byl sponzorován společností Google.

Společnost