Záloha na PET lahve by lidi motivovala k jejich vracení

Při zavedení zálohy na PET lahve by bylo až 86 % Čechů ochotno je po použití vracet zpět do obchodu. Z výzkumu agentury Ipsos vyplývá, že by záloha za PET lahev měla být 3 nebo 5 Kč. Průměrnou dobu rozkladu PET lahve lidé odhadují na 200 let.

Češi dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější evropské třídiče odpadu, PET lahve třídí častěji lidé s vyšším vzděláním.  Aktuální výzkum Ipsosu ukázal, že je česká populace připravena i na případné zálohování PET lahví. Při zavedení zálohy na PET lahve by bylo až 86 % Čechů ochotno je po použití vracet zpět do obchodu. „Důležité je podívat se na podíl těch, kteří vyjádřili rozhodný souhlas a těch bylo 61 %, což je poměrně vysoký podíl. Vracet použité lahve do obchodu jsou ochotnější lidé s vyšším vzděláním a příjmem, kteří jsou obecně více environmentálně uvědomělí,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos. 

Motivovala by Vás záloha, abyste vracel/a použité lahve zpět do obchodu?Konkrétní výši zálohy, která by motivovala vracet použité PET lahve, lidé nejčastěji uváděli 5 Kč (29 %) a 3 Kč (28 %). Vyšší částku by byli ochotni zaplatit mladí lidé do 34 let a lidé s vyšším vzděláním.

„PET je cenným materiálem, který by rozhodně neměl být na jedno použití. Věříme, že zavedení zálohového systému nám umožní tento materiál použít na výrobu nových lahví, a to lokálně, tedy v rámci České republiky. Jakožto lídr na trhu přírodních minerálních vod si jsme plně vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, proto usilujeme o podporu lokálního oběhového hospodářství,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

 

Výsledky výzkumu byly zveřejněny či komentovány například v následujících mediích: aktualne.cz, idnes.cz, ihned.cz, irozhlas.cz, eurozpravy.cz, enviweb.cz a další.

V případě zájmu o detailní výsledky pište, prosím, na: [email protected].

Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován v říjnu 2018 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1000 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Společnost