Zdražují zejména potraviny, doprava a energie. Dle Čechů více než ve světě

Češi nejčastěji zaznamenali růst cen u potravin, dopravy a energií. Téměř dvě třetiny lidí očekávají v příštích třech měsících růst výdajů na domácnost. Rostou obavy z inflace, ekonomických dopadů pandemie i pocit ohrožení koronavirem. Zjištění vyplývají z aktuálního výzkumu agentury Ipsos.

Největší růst cen vidí Češi u potravin, dopravy a energií

Češi v posledním půl roce vnímají zvyšování cen. Nejčastěji zaznamenali rostoucí náklady na stravování, uvedlo to 80 % Čechů. Tři ze čtyř Čechů také zaznamenali růst nákladů na dopravu (78 %) a energie a služby (77 %). Přibližně polovina populace uvádí růst nákladů na bydlení (55 %), oblečení a obuv (53 %) či zábavu (43 %). 
Rostoucí ceny zaznamenali častěji lidé starší 50 let, a to zejména u potravin, energií a dopravy. Lidé s nižším vzděláním častěji upozorňují na vyšší náklady spojené s bydlením.

Podobná situace panuje také v ostatních zemích. Z výzkumu Ipsos napříč 30 zeměmi světa* vyplývá, že lidé nejčastěji zaznamenali vyšší náklady na stravování a dopravu (obojí 70 %) a také energie (66 %).
Ze zkoumaných zemí zaznamenali růst cen nejčastěji lidé v jižní Americe, dále pak v Turecku, Rusku, Polsku či Maďarsku. Nejméně zaznamenali růst cen obyvatelé Japonska a Číny. 
Češi v porovnání se světem uváděli častěji růst cen energií (o 11procentních bodů více než světový průměr) a potravin (o 10procentních bodů). 
Jak lidé vnímají změny cen

Rostou obavy z inflace, lidé očekávají další růst nákladů

Téměř dvě třetiny Čechů (62 %) očekávají v následujících třech měsících růst celkových výdajů na domácnost, 29 % dokonce očekává výrazný růst. Rostoucí výdaje předpokládají zejména lidé starší 50 let. 30 % Čechů očekává výdaje zhruba stejné jako nyní, desetina populace předpokládá pokles výdajů. 

V ostatních zemích světa očekává rostoucí výdaje na domácnost 42 % populace (globální průměr za 30 zkoumaných zemí).

„Z našich výzkumů je patrné, že obavy Čechů z inflace rostou. Od začátku letošního roku také stále roste podíl lidí, kteří se více bojí ekonomických dopadů pandemie koronaviru než těch zdravotních. Aktuálně to uvádí 57 % Čechů,“ doplňuje Jakub Malý, ředitel Ipsos.

Z témat, která znepokojují Čechy, se nyní inflace řadí na druhé místo (mezi top 3 obavy ji řadí 33 % Čechů, v červnu to bylo 21 %). Na prvním místě v žebříčku obav se dlouhodobě drží obavy z koronaviru
Jaká témata nejvíce znepokojují Čechy

Obavy z koronaviru od léta opět vzrostly

Pocit ohrožení koronavirem, který Ipsos měří od začátku pandemie, od léta opět výrazně vzrostl. Aktuálně nějakou míru obav z koronaviru pociťuje 65 % Čechů, v červnu to bylo 49 %, nejméně od začátku pandemie. Největší obavy měli lidé na začátku pandemie v březnu 2020, kdy pocit ohrožení koronavirem uvádělo až 81 % populace.

 

O výzkumu:

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let o velikosti 1 042 respondentů. Byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz, sběr dat probíhal na přelomu listopadu a prosince 2021. Výzkum je součástí série Korona výzkumů, ve kterých Ipsos od začátku pandemie v březnu 2020 sleduje názory a postoje lidí ke koronaviru. Aktuální výzkum představuje 10. vlnu.

*Globální výzkum „Inflation: consumer perceptions in 30 countries“ realizoval Ipsos ve 30 zemích světa na přelomu listopadu a prosince 2021, dotázáno bylo celkem 20 504 respondentů.

Společnost