DR tester fokusgrupper i Virtual Reality

Kan man gennemføre et fokusgruppeinterview ved hjælp af Virtual Reality?

I samarbejde med DR Medieforskning og VRDK har vi pilottestet, om fokusgruppeinterviews kan gennemføres i Virtual Reality. En fokusgruppe er en form for gruppeinterview, hvor alle deltagerne sidder samlet. I pilotforsøget deltog alle respondenterne imidlertid hjemme fra deres egne stuer med Virtual Reality briller på. Interviewet blev afholdt i et virtuelt rum, hvor alle deltagerne samt en moderator, der styrede samtalen, kunne mødes. Alle deltagerne havde valgt en avatar og deltog anonymt.  

”Det sublime med VR fokusgrupper er, at respondenterne kan deltage i en rundbordsdiskussion hjemmefra, hvor end de bor. Med VR kan vi skabe et legende fantasifuldt virtuelt rum i stedet for at gruppeinterviewet foregår i et dødt mødelokale. Det har den fordel, at deltagerne ofte bliver mere kreative og tænker ud af boksen. I VR kan vi ligeledes skifte lokation undervejs i interviewet for f.eks. at understøtte co-creation og idegenereringsprocesser”, siger DR’s medieforsker Lene Heiselberg.

Hos Ipsos har vi planer om fortsat at udvikle vores forståelse af VR-teknologien og dens anvendelsesmuligheder inden for markedsanalysen. Målet er at forstå, hvordan vi med Virtual Reality kan gøre analyser bedre, hurtigere og endnu mere engagerende for deltagere og kunder.

Herunder kan du se en kort video fra fokusgruppen.  

Tag endelig fat i os, hvis du er interesseret i at høre mere.