Mixed Mode Research: Nå de rigtige mennesker på den rigtige måde

En introduktion til design af deltagerorienterede, effektive og fremtidssikrede analyser.

Mixed Mode Research | IpsosRead the article in English.

Mixed Mode er brugen af to eller flere forskellige dataindsamlingsmetoder i én undersøgelse indenfor ét land.

Ved at nå deltagere igennem flere undersøgelsesmetoder er det muligt at opnå bedre befolkningsdækning og responsrater – samt være mere effektiv med hensyn til tid og den investerede kapital. 

Et Mixed Mode design bidrager også med en fremtidssikring ved at integrere nyere dataindsamlingsmetoder med traditionelle tilgange. Undersøgelsesdesign kan moderniseres ved at matche undersøgelsesoplevelsen med individets daglige medieforbrug og forbrugeroplevelse. 

Vi forventer, at Mixed Mode Research vil blive mere populært som markederne vender tilbage igen efter COVID-19 pandemien, og Ipsos undersøger på nuværende tidspunkt en ’kontaktløs’ Mixed Mode. 

Denne rapport giver en introduktion til Mixed Mode ved at samle vigtig læring fra vores tidligere erfaringer til at vise, hvordan det kan integreres i undersøgelsesdesignet, samt hvad det bidrager med – men også hvilke udfordringer, det bringer.

Nye services