Creative Development | Campaign strategy | Ipsos
Creative Excellence

Kreativni razvoj

OUR SOLUTIONS
Izradite strategiju za kampanju.

Creative|Labs ubrzajte kreativni razvoj pomoću uvida u istom danu koji će vam pokazati kako ljudi doživljavaju kreativni sadržaj i kako na najbolji način razvijati i optimizirati komunikacijske ideje i njihovo ostvarenje. Ovo istraživanje oglašavanja odabire kreativni izraz koji najbolje utjelovljuje ideju i komunicira ju na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način. Svim zainteresiranim stranama (agencija, marketing, uvidi) ulijeva povjerenje jer olakšava komunikacijske odluke i usklađivanje.

Creative|Qual donosi uvide i istražuje područja za komunikaciju. Otkriva napetosti, stvara narativne prednosti, pronalazi prava mjesta tako što uvijek promatra prije postavljanja pitanja. Pomaže pronaći i razvijati velike ideje i komunikacijska ostvarenja. Prepoznaje kreativne izraze koji mogu utjeloviti ideju i učinkovito ju komunicirati. Imamo skup odabranih usluga za ocjenu i preciznu prilagodbu kreativnog sadržaja postupno i u stvarnom vremenu.

Naš jedinstveni rasadnik osmišljen je za poticanje kreativnosti u ranoj fazi procesa kako biste dobili maksimalni povrat ulaganja i kreativnu optimizaciju, kao i za stjecanje uvida u istom danu. Pomoću kombinacije kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja i uz dodatak neuroznanosti otkriva "što, kako i zašto".