Labs | Qualitative | Ipsos UU | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Labs

OUR SOLUTIONS
Kako izgraditi strategiju za kampanju.

Creative|Labs

Ubrzajte kreativni razvoj pomoću uvida u istom danu koji će vam pokazati kako ljudi doživljavaju oglase i kako na najbolji način njegovati i optimizirati komunikacijske ideje i njihovo ostvarenje. Ovo istraživanje oglašavanja odabire kreativni izraz koji najbolje utjelovljuje ideju i komunicira ju na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način. Svim zainteresiranim stranama (agencija, marketing, uvidi i potrošači) ulijeva povjerenje jer olakšava komunikacijske odluke i usklađivanje.

Creative|Qual

Otkriva uvide i istražuje koji kreativni smjer ima najveći potencijal. Istražuje napetosti, stvara narativne prednosti, pronalazi prava mjesta tako što uvijek promatra prije postavljanja pitanja. Pomaže pronaći i razvijati velike ideje i komunikacijska ostvarenja. Prepoznaje kreativne izraze s najvećim potencijalom da utjelove ideju i ostvare ju na najučinkovitiji način. Imamo skup odabranih usluga za ocjenu i preciznu prilagodbu kreativnog sadržaja postupno i u stvarnom vremenu.

Naš jedinstveni rasadnik osmišljen je za poticanje kreativnosti u ranoj fazi procesa kako biste dobili maksimalni povrat ulaganja i kreativnu optimizaciju, kao i za stjecanje uvida u istom danu. Pomoću kombinacije kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja i uz dodatak neuroznanosti otkriva „što, kako i zašto“.