Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Poboljšanje javne politike

OUR SOLUTIONS
Razumijevanje dojmova građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih strana.

Naši timovi za poboljšanje javne politike osmišljavaju, razvijaju i provode prilagođena istraživanja za naručitelje iz državnog i javnog sektora kako bi im pomogli donositi bolje odluke na temelju dokaza. Naši stručni timovi u pojedinačnim zemljama odlično poznaju ove sektore te pomažu donositeljima odluka u oblikovanju cijelog niza pitanja iz područja javne politike.

Naš posao nije isključivo dostava podataka. Podatke analiziramo, stavljamo u kontekst i savjetujemo klijente kako da stečeno razumijevanje najbolje pretvore u učinkovite i djelotvorne politike, programe, komunikacijske strategije i tržišne inicijative.

Savjetovanje građana i interesnih strana i unaprjeđenje socijalne politike: Naši stručni timovi imaju ogromno iskustvo u pomaganju državnim tijelima, nevladinim i drugim organizacijama da:

  • procijene i razviju ključne poruke za zakonodavna ili regulativna pitanja
  • osmisle, provedu i vrednuju programe za informiranje javnosti
  • razviju i vrednuju politike, programe i priopćenja za poticanje društvenih i promjena u ponašanju

Zdravlje: Razvili smo programe za strateško istraživanje za vladu, neprofitne organizacije, bolnice, integrirane zdravstvene sustave, nacionalne i regionalne osiguravatelje zdravstvenog osiguranja i druge pružatelje zdravstvene skrbi. Nudimo čitav spektar usluga i metodologija (kvantitativnih i kvalitativnih) za uključenost zajednica i pacijenata.

Okoliš i energija: Naši timovi surađuju s vodećim organizacijama iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora. Imamo odlične rezultate u primjeni, praćenju i vrednovanju društvenih istraživanja radi razumijevanja reakcija društva i poduzeća na široki spektar pitanja koja se tiču okoliša, energije i održivog života.

Prijevoz: Suradnja sa širokim spektrom klijenata i partnera, velikih i malih, obuhvaća sve vrste privatnog i javnog prijevoza. Istraživanja tržišta i društvena istraživanja upotrebljavamo za bolje razumijevanje ponašanja na putovanju, korisničkog iskustva i stavova prema novim politikama, novoj i postojećoj infrastrukturi i prioritetima javne potrošnje.

Uvidi i promjene u ponašanju: Ipsos je vodeća agencija za uvide u ponašanje – prepoznavanje i sustavno, strukturirano razumijevanje točno određenih ponašanja i promjena u ponašanju radi razvijanja postupanja na temelju uvida u ponašanja.