Radionice

Aktivacijske radionice su interaktivne i pomažu vam da pretvorite uvide u djela i povežete ih s poslovnim ishodima.

Zašto?

Na ovim radionicama se naše preporuke aktiviraju u vašoj organizaciji i uklapaju u vaš posao.

Aktivacijske radionice je moguće koristiti u raznim situacijama: za stvaranje uvida za inovacije, za stvaranje novih ideja, oživljavanje segmentacije ili razvijanje ključnih elemenata branda.

Kako?

Naše radionice se organiziraju u suradnji s timovima klijenta i optimalno bi bilo da pokrivaju sve interesne grupe. Koristimo moć kolektivne inteligencije vaših timova da bismo ostvarili jasno poslovno djelovanje.

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

  • Jasni protokoli prilagođeni tako da se uklapaju u posebna Ipsos istraživanja, npr. Censydiam ‘Segments to Life’ i ‘Brand Activation’; Insight Accelerator za inovacije
  • Pokretani uvidima – vođeni od strane eksperata koji dobro poznaju kontekst potrošača i ključne nalaze istraživanja.
  • Dobro strukturirani, organizirani i profesionalno vođeni od strane obučenih istraživača.

Mišljenje jednog našeg klijenta:

“Najiskrenije kažem da nikada nisam bio na boljoj radionici. Dubinska i odlična prezentacija – najbolje vođenje radionice.  Izuzetna vizualna podrška i stimulusni materijali. Što je najvažnije – u fokusu su djelovanje i učinak, zbog čega smo mogli obraditi tri odlične pozicije za samo jedan dan. “

“Moj direktor marketinga je rekao ‘Za mojih 15 godina u marketingu, uvijek sam se užasavao dugačkih prezentacija o stavovima i potrebama, ali ova je bila daleko najbolja na kojoj sam bio, apsolutno sam uživao i stekao bitna saznanja.”