Testovi korištenja online platformi

Glavna svrha je provjera internet ili mobilne aplikacije pomoću analize prednosti i mana kada su u pitanju sadržaj, navigacija i izgled. Moguće je analizirati bilo koju vrstu konteksta (e-trgovina, mediji, poduzeća).

Zašto?

Kombinacija zapažanja i intervjua omogućava:

  • provjeru ponašanja u kontaktu s internet stranicom ili aplikacijom: spontana navigacija, oklijevanje ili greške.
  • utvrđivanje razloga za takvo ponašanje.
  • procjenu prednosti i mana.
  • davanje izvodljivih preporuka u vezi sa sadržajem, izgledom i navigacijom.

Kako?

Metoda kombinira faze intervjua s direktnim zapažanjima posjeta internet stranici:

  • zapažanje posjeta stranici nam pruža objektivan uvid u stvarnu upotrebu, korištene puteve, proces saznavanja i moguće probleme za razumijevanjem.
  • u intervjuu je moguće prikupiti spontane komentare, dubinsku analizu motiva i podatke o očekivanjima posjetilaca.

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

Mi koristimo specifične tehnologije da bismo pratili ponašanje potrošača na internetu i User Experience analitički okvir da bismo skenirali sve komponente korisničkog iskustva.