Jognyilatkozatok

A Használati Feltételek elfogadása

A Honlap („www.ipsos.com”) használata bizonyos Használati Feltételek elfogadásához kötött, amely jogi megállapodásnak minősül Ön és az SA („Ipsos") és annak társult vállalkozásai/leányvállalatai között. A Honlap használatba vétele előtt Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve jogilag kötelező érvényűnek ismeri el a Használati Feltételeket és a Honlap használatára vonatkozó egyéb jogszabályokat és előírásokat. Kérjük, hogy a Honlap használata előtt tekintse át a Használati Feltételeket. Ha azokat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

Időnként előfordulhat, hogy kiegészítjük a Használati Feltételeket. Ilyen esetekben a módosításokat mindig közzétesszük a Honlapon. Az Ön feladata, hogy időnként ellenőrizze a Honlapon a Használati Feltételeket. Az oldal tetején látható dátum a Használati Feltételek utolsó frissítésének időpontját jelzi. A Használati Feltételek módosításai a Honlapon történő közzétételt követő 3. napon lépnek életbe, és onnantól kezdve szabályozzák az Ön és az Ipsos között a Honlap használatára vonatkozó kapcsolatot. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosított Használati Feltételeket, akkor a módosítások életbe lépésétől tilos a Honlapot használnia.

Az Ipsos cégcsoport tagjai önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságok, viszont ezen a Honlapon az Ipsos, a cégcsoport vagy a „mi” megnevezés az Ipsos cégcsoport minden tagjára vonatkozik, ha nem kell a cégcsoport egy tagját külön megnevezni.

Dokumentum használatára vonatkozó engedély

A honlapon megjelenő közvélemény-kutatások nyilvánosan hozzáférhetők, ezért azok részben vagy egészben történő felhasználásához mindaddig nincs szükség engedélyre, amíg a kutatás készítőjeként megnevezik az Ipsos cégcsoport megfelelő tagját. A hírportáloknak és szervezeteknek – amennyiben az lehetséges és elvárható – meg kell nevezniük a kiadás dátumát, a közvélemény-kutatás finanszírozóját, az alkalmazott kutatási módszertant, valamint az eredményeket közlő Ipsos weboldalra mutató hivatkozást. Az Ipsos semmilyen felelősséget nem vállal a kutatási eredmények harmadik fél által történő értelmezéséért, azonban az Ipsos fenntartja a jogot, hogy megfelelő jogi és/vagy egyéb lépéseket tegyen az adott közlés nyilvános kiigazítására, amennyiben az eredmények adott értelmezését helytelennek, illetlennek, sértőnek, félrevezetőnek vagy kereskedelmi célt szolgálónak ítéli meg. 

Külső honlapok és hivatkozások

Előfordulhat, hogy a Honlap olyan hivatkozásokat vagy mutatókat tartalmaz, amely harmadik fél alvállalkozó vagy egyéb harmadik fél által működtetett internetes oldalakra mutatnak („Külső honlapok”). Az Ipsos semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen Külső honlapokért, beleértve azok elérhetőségét és adatvédelmi szabályzatát, és semmilyen befolyással nem rendelkezik azok tartalmára, így például a felőlük érkező webcasting vagy egyéb adatküldésre vonatkozóan. Amennyiben bármilyen észrevétele lenne egy adott hivatkozással vagy egy adott Külső honlap tartalmával kapcsolatban, azt kérjük annak rendszergazdájának vagy webmesterének jelezze. Az Ipsos engedélyezi, hogy bizonyos harmadik felek hivatkozásokkal kapcsolódjanak a Honlap kezdőlapjához, feltéve ha erről előzetesen értesítik az Ipsost, és az Ipsos ezt követően ellenzi a hivatkozás elhelyezését. Az Ipsos fenntartja a jogot, hogy bármilyen hivatkozásra (beleértve a kezdőlapot) vonatkozó bármikor kiadott hozzájárulást egyoldalúan visszavonja. A Külső honlapok elérhetőségét az Ipsos a Honlap látogatójának kényelme érdekében biztosítja, ezért a Honlapon elhelyezett hivatkozások vagy mutatók semmiképp nem jelentik azt, hogy az Ipsos támogatná az adott Külső honlapokat. Az Ipsos semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a Külső honlapoktól érkező árukkal, szolgáltatásokkal vagy információval kapcsolatban.

Szerzői jog és védjegy

A Honlap minden tartalma, dizájnja, szövege, grafikája, képe, logója, gombja, ikonja, interfésze, audio- és videoklipje, illetve a fentiek bármilyen kombinációja az Ipsos vagy az adott tartalomszolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, és francia, valamint nemzetközi szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapon használt minden szoftver az Ipsos vagy annak vonatkozó szoftverbeszállítóinak tulajdonát képezi, és az ilyen szoftverek a francia és nemzetközi szerzői jogi törvények, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések védelme alatt állnak. A Honlap használóinak tilos a Honlapra olyan információt feltölteni/posztolni, amely szerzői jogot sért vagy mások szellemi tulajdonjogát sérti.

Tilos bármelyik Honlapunkról előzetes írásbeli engedélyünk nélkül részben vagy egészben bármilyen információt felhasználni, letölteni, feltölteni, másolni, kinyomtatni, közzétenni, előadni, arról másolatot készíteni, ismételten közzétenni, licencbe adni, posztolni, átadni vagy terjeszteni.
A Honlapon használt minden márkajelzés, szolgáltatásnév és márkanév (együttesen „Jelzések”) kizárólag az Ipsos tulajdonát képezik. A Jelzéseket tilos olyan termékkel vagy szolgáltatásnévvel kapcsolatban használni, amely nem az Ipsos terméke vagy szolgáltatása, vagy amely valószínűsíthetően összezavarja a vásárlókat, illetve bármilyen módon becsmérlő vagy lejárató az Ipsosra nézve.

Felelősségkizáró nyilatkozat és korlátolt felelősség

Bár minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon megjelenő információ, anyagok és folyamatok minél frissebbek, teljes körűek és pontosak legyenek, az Ipsos semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a Honlapon található információval, szoftverekkel, funkciókkal, folyamatokkal és egyéb tartalmakkal kapcsolatban. Az Ipsos semmilyen garanciát nem vállal arra, hogy a Honlap zavartalanul elérhető, hibátlan vagy bármilyen vírustól vagy egyéb káros programkódtól mentes. A Honlapon közzétett dokumentumokban, információkban és grafikákban előfordulhatnak technikai hibák. Az Ipsos a Honlapon keresztül kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban semmilyen hibáért vagy mulasztásért nem tartozik felelősséggel. Az itt megjelenített információ értesítés és indoklás nélkül módosítható, törölhető vagy frissíthető. A Honlapon valamennyi anyag és információ csak tájékoztató célt szolgál. A Honlapon vagy annak használata során megnyitott, letöltött vagy más módon elért bármilyen tartalmat kizárólag csak saját belátása szerint és felelősségére használja. Az Ipsos nem vállal semmilyen felelősséget a tartalom letöltése vagy használata eredményeképpen az Ön számítógépes rendszerében keletkezett kárért vagy adatvesztésért. Kizárólag Ön vállalja ezen információ használatából eredő mindennemű kockázatot. Ezen információt azzal a feltétellel biztosítjuk Önnek, hogy Ön vagy az információt megszerző bármely más személy az információ felhasználását megelőzően saját maga dönti el annak bármilyen célra történő alkalmasságát.
A Honlapon kínált információ, szolgáltatások, termékek, szoftverek és anyagok a jelenlegi állapotban („as is”) és mindenféle szavatosság nélkül használhatók fel. Az Ipsos a törvény által biztosított legteljesebb mértékig kizár minden kifejezett vagy beleértett kötelezettséget és szavatosságot az ilyen információval, szolgáltatásokkal, termékekkel, szoftverekkel és anyagokkal kapcsolatban, nem kizárólagosan ideértve a kereskedelmi forgalomra vagy adott célra való alkalmasságot, tulajdonjogot, jogszabályi megfelelőséget, a számítógépes vírusoktól vagy egyéb káros programkódtól való mentességet, valamint a kezelés, használat, alkalmazás és kereskedelmi gyakorlat során felmerülő beleértett szavatosságot.

Az Ipsos semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, elrettentő, esetleges vagy következményes kárért vagy bármilyen egyéb károkozásért. Az Ipsos, annak megbízottjai, részvényesei, alkalmazottai, tisztviselői semmilyen körülmények között nem tartoznak felelősséggel az Ön vagy más személy által elszenvedett elmaradt haszonért, kiesett üzleti forgalomért vagy felhasználásért, vagy bármilyen esetleges, különleges vagy következményes kárért, függetlenül attól, hogy a jogalap szerződésben, szerződésen kívül (beleértve a hanyagság miatti eseteket) vagy bármilyen egyéb elmélet vagy gyakorlati tevékenység eredményeképpen (még ha mi magunkat vagy leányvállalatainkat figyelmeztették is az adott károkozás lehetőségére), amely a Honlapról elérhető adott információ, szolgáltatások, termékek, szoftverek vagy a anyagok használatával vagy használhatatlanságával kapcsolatban keletkezett. Az Ipsos vagy annak leányvállalatai ellen semmilyen jogi lépés vagy peres eljárás nem kezdeményezhető a Honlap vagy az ott található bármilyen információ használatából vagy alkalmazásából eredő kárigénnyel vagy vitával kapcsolatban.

A Honlapon közzétett információ nem tekinthető ajánlásként semmilyen szabadalommal, szerzői joggal vagy védjeggyel ütköző információ, termék, folyamat, berendezés vagy összetétel alkalmazásával kapcsolatban, és az Ipsos vagy annak leányvállalatai semmilyen kifejezett vagy beleértett kötelezettséget vagy szavatosságot nem vállalnak arra, hogy ezen információ használata nem sért majd semmilyen szabadalmat, szerzői jogot vagy védjegyet. Az Ipsos kategorikusan visszautasít minden olyan értelmezést, amely saját vagy leányvállalatai weboldalának tartalmát az Ipsos vagy annak közvetlen vagy közvetett társult vállalkozásainak tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett részvényeinek vagy egyéb értékpapírjainak vásárlására történő ösztönzésként vagy ajánlatként minősíti.

Ön ezennel elfogadja, hogy a Honlap működése a Honlap és egyéb harmadik félnél található berendezések és szolgáltatások megfelelő és hatékony működésétől függ, és hogy ezekért mi semmilyen garanciát vagy felelősséget nem tudunk vállalni.

Helytállási kötelezettség

Ön ezennel vállalja, hogy mentesíti az Ipsost, annak tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és megbízottjait bárminemű kárigény, felelősség, kártérítés, veszteség vagy kiadás alól (beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket és díjakat), amelyek az Ön által a jelen Használati Feltételek vagy bármely külső fél jogainak – beleértve a szellemi tulajdonjogot – megsértéséből keletkeznek.

Adatgyűjtés

A Honlap használata során kizárólag a honlap fejlesztése érdekében bizonyos felhasználói adatokat aktívan (név, e-mail-cím) vagy passzívan (amelyeket Ön nem aktívan adott meg) gyűjtünk, mint például az Ön által használt böngésző típusát, a domain nevet, IP-címet, meglátogatott oldalakat, a felhasználói munkamenetek hosszát. Ehhez különböző technológiákat és eszközöket használunk, mint például az IP-cím figyelése, cookie-k, internetes jelölők és navigációs adatgyűjtés. Semmilyen begyűjtött információt nem osztunk meg harmadik féllel reklám vagy egyéb célra, kivéve azon eseteket, amikor a Honlap hosztolásának és működtetésének programozásával és műszaki tevékenységével foglalkozó Ipsos alvállalkozók munkáját segítjük ezzel. A Honlapról kimenő vagy oda érkező adatforgalom nem feltétlenül titkos, így azokat mások elolvashatják vagy elfoghatják. Az 1978. január 6-i keltezésű, az informatikáról és szabadságról szóló jogszabály (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) és a vonatkozó európai előírásoknak megfelelően Önnek jogában áll az általunk esetlegesen Önről gyűjtött személyes adatokba betekinteni, azokat módosítani, javítani vagy törölni (lásd a hivatkozott törvény 34. törvénycikkét). Ha érvényesíteni kívánja ezt a jogát, akkor kérjük, írjon az [email protected] e-mail-címre.

A jövőbeni eredményeket esetlegesen befolyásoló és óvatosságra intő tényezők

A Honlapon található dokumentumokban előfordulhatnak az Ipsos Csoport pénzügyi helyzetére, üzemi eredményeire, üzletvezetésére, stratégiájára és terveire vonatkozó prognózisok. Ilyen prognózisnak tekinthetők a „várhatóan”, „remélhetőleg” és hasonló szavakból álló kifejezések és állítások, amelyek a menedzsment célszámaira és célkitűzéseire, a várt és célzott eredményekre, a műveleti eredményekben jelentkező trendekre, illetve a profitra vonatkoznak. Az ilyen állítások egy sor olyan feltételezésen alapulnak, amelyek végül pontatlannal bizonyulhatnak, illetve több kockázati tényezőtől is függnek, így például a szabályozói környezet vagy a technológia változásai, az árfolyam- és kamatszint-ingadozások, valamint az általános gazdasági és üzleti feltételek. Az Autorité des Marchés Financiershez benyújtott éves jelentésünk és egyéb dokumentumok további információval szolgálnak ezekre a feltételezésekre és kockázatokra vonatkozóan.

A Csoport nem vállal arra kötelezettséget, hogy nyilvánosan frissíti bármelyik prognózisát bármilyen új információ, jövőbeni esemény vagy egyéb dolog miatt. A vállalat pénzügyi eredményeit esetlegesen befolyásoló tényezőkről további információ az Autorité des Marchés Financiershez benyújtott dokumentumokban található.

Online magatartás

Tilos az olyan magatartás, amely az Ipsos megítélése szerint mást a Honlap használatában vagy élvezetében korlátozhat vagy megakadályozhat. Ön ezennel elfogadja, hogy a Honlapot kizárólag jogszerű célra és a fenti tiltást szem előtt tartva használja. Ön ezennel beleegyezik, hogy a Honlapon nem fog semmilyen jogszerűtlen, káros, fenyegető, sértő, zaklató, becsületsértő, vulgáris, obszcén, szeméremsértő, profán, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy más szempontból vitatható anyagot közzétenni, ide sorolva egyebek mellett az olyan anyagokat, amelyek bűncselekménynek minősülő magatartásra buzdítanak, polgári jogi felelősséget keletkeztetnek vagy bármilyen helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvénybe ütköznek.

A Használat beszüntetése

Az Ipsosnak jogában áll külön értesítés nélkül az Ön hozzáférését az Honlap egészéhez vagy egyes részeihez megszüntetni vagy felfüggeszteni, amennyiben az Ipsos úgy ítéli meg, hogy az valamilyen vonatkozó jogszabályt vagy a jelen Használati Feltételeket, illetőleg valamely külső fél, kereskedő, szponzor, licencbeadó, szolgáltató vagy a Honlap érdekét sérti.

Joglemondás és részleges érvénytelenség

Amennyiben az Ipsos nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Használati Feltételekben szereplő jogokat vagy rendelkezéseket, az nem tekinthető az adott jogról vagy rendelkezés érvényességéről való lemondásnak. Amennyiben a jelen Használati Feltételek bármely része vagy rendelkezése nem érvényesíthető, az adott részt vagy rendelkezés úgy módosítható, hogy a Használati Feltételek egésze jogszerű és érvényesíthető legyen. Mindez nem befolyásolja a Használati Feltételek egyéb rendelkezéseit.

Irányadó jog

Jelen Használati Feltételek és az abból, illetve más témából eredő bármilyen jogvita vagy igény (beleértve a nem szerződéses vitákat vagy igényeket) a francia jog szabályozza, és azokat a párizsi bíróságok nem kizárólagos joghatósága elé kell utalni.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a jelen Használati Feltételekkel kapcsolatban észrevétele vagy kérdése merülne fel, vegye fel velünk a kapcsolatot vagy küldjön e-mailt a következő címre: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (francia nyilvánosan működő részvénytársaság), amelyet az Igazgatótanács irányít
Alaptőke: 11 334 058,75 EUR
A vállalatot a párizsi tőzsdén jegyzik és a cégnyilvántartásban a 304 555 634 RCS Párizs (Kód: APE 7010 Z – holding vállalat tevékenysége) számon került bejegyzésre

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
France
(+33) 1 41 98 90 00

Felelős kiadó:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
France

Webhosztolás

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
USA
Tel: (+1) 888-922-7842