Obuka i razvoj

Pored obuke na lokalnom i državnom nivou, Ipsos pruža i centralizovanu obuku. Ipsos je ponosan na nivo učešća svojih ljudi u različitim programima svog online kampusa - Ipsos centra za obuku (Ipsos Training Centre) (ITC).

Misija Ipsos centra za obuku je da obezbijedi najkvalitetnija i najsavremenija rješenja za obuku koja doprinose ličnom i organizacionom rastu i razvoju svih zaposlenih u Ipsosu, kao i rastu i razvoju klijenata.