# IWD2019: Зміна формулювання поняття розширення можливостей жінок

На нашу думку, розширення прав і можливостей жінок – ось що є вирішенням проблеми досягнення рівності чоловіків і жінок, але з чого воно складається, і як його досягти?

Хоча було досягнуто вражаючих успіхів у вирішенні найважливіших питань глобального розвитку, таких як бідність, здоров'я і здобуття освіти, сумним фактом залишається те, що права і рівність – включаючи гендерну рівність – фактично знизилися в останні роки, навіть у багатих демократичних країнах. Якщо знову не звернути увагу на права і рівність, будь-який відчутний прогрес в напрямку досягнення цілей відповідального розвитку (SDG) маскуватиме істотну нерівність у розподілі переваг глобального економічного і соціального розвитку.

Чи зможе відповідальний розвиток і далі тривати в такому ж стрімкому темпі, як і протягом останніх років, якщо зростатиме гендерна нерівність? Чи справді може підвищуватися рівень глобального процвітання, коли половина населення світу не має змоги повною мірою реалізувати рівні права і користуватися рівними можливостями щодо участі? І чи прогрес дійсно є прогресом, якщо він стосується не всіх? Загальна увага до жінок, властива цілям відповідального розвитку, однозначно вказує на те, що відповідь на усі ці питання - «ні», і механізмом, на який розраховує уряд, бізнес та сектор розвитку для вирішення цієї проблеми, є «розширення прав і можливостей жінок».

Ця стаття ґрунтується на роботі, опублікованій у 2018 році. Її метою є застосувати результати наукових досліджень і оцінок в галузі розширення прав і можливостей жінок, оновити інформацію про те, як компанія Ipsos осмислює і вимірює розширення прав та можливостей жінок, а також підкреслити культурні і структурні норми, які слід переглянути, щоб досягти цієї мети.

 

Завантажити