8 z 10 Čechů se setkalo s fake news, téměř všichni jim zpočátku uvěřili

O své soukromí na internetu se obávají 2/3 Čechů. Čtvrtina lidí má větší obavy než před rokem, což je výrazně méně než v ostatních zemích. S fake news se setkalo 81 % populace ČR, naprostá většina lidí jim zprvu uvěřila. Míra uvěření fake news je v ČR nad průměrem ostatních zemí, jak vyplývá z mezinárodního výzkumu Ipsos, ve kterém bylo dotázáno více než 26 000 respondentů.

Internetová bezpečnost 
O své soukromí na internetu se obávají 2/3 obyvatel (67 %) ČR. Více než desetina obyvatel dokonce uvedla, že má vážné obavy. Ve srovnání s loňskem došlo u čtvrtiny lidí (25 %) k nárůstu těchto obav, 65 % populace má stejné obavy jako loni, menší obavy pociťuje pouze 8 % populace.

Ve srovnání se světem jsou obavy Čechů o soukromí na internetu spíše nižší. Podobně je na tom Německo (o soukromí na internetu se zde obává 68 % obyvatel), Francie (69 %) nebo Polsko (70 %). ČR patří spolu s Německem mezi země, kde byl nárůst obav obyvatel nejmenší.

V důsledku obav o své online soukromí změnila v posledním roce řada lidí své chování na internetu. Nejčastěji se lidé snaží neotevírat emaily od neznámých odesilatelů (55 %), používat antivirové programy (48 %) a více přemýšlet nad tím, co zveřejní (43 %). K rušení účtů na sociálních sítích ani k omezování nákupů na internetu však lidé nepřistupují. Oproti ostatním národům Češi nejvíce zaostávají v pravidelné aktualizaci hesel.

8 z 10 Čechů se setkalo s fake news, téměř všichni jim zpočátku uvěřili

Fake news
8 z 10 Čechů někdy zaznamenalo nějaké falešné zprávy, tzv. fake news. Naprostá většina z nich (94 %) alespoň jednou z počátku uvěřila, že je zpráva pravdivá. Více než polovina (55 %) tomu uvěřila dokonce vícekrát. Podíl obyvatel, kteří opakovaně uvěřili fake news, je v ČR výrazně vyšší než v ostatních zemích (světový průměr 44 %). Česká republika se tak řadí na 4. místo ze všech 26 zkoumaných zemích. Častěji fake news uvěřili jen obyvatelé Egypta (60 %), Nigérie (58 %) a Číny (56 %).

„Je patrné, že Češi jsou hodně důvěřiví v porovnání s jinými národy. Týká se to nejen tématu fake news, ale i důvěry v ochranu osobních dat a informací na internetu,“ dodává k výzkumu Tomáš Macků, External Affairs Director.

Češi zaznamenali fake news nejčastěji na nějakém webu (77 %) či Facebooku (71 %). Lidé se zároveň shodují, že se problematika fake news zhoršuje kvůli internetu.

Důsledkem fake news je pokles důvěry v média (45 %), pětina lidí (21 %) také omezila využívání sociálních sítí. Češi dále souhlasí, že fake news mají negativní dopad na politickou debatu v naší zemi, nepřisuzují tomu však takový význam, jako lidé v ostatních zemích. 

 

V případě zájmu o detailní výsledky výzkumu pište na adresu [email protected]

Výsledky výzkumu byly publikovány např. na webu ČTK.


Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován v říjnu 2019 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1009 respondentů. Výzkum probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Data jsou srovnávána s výsledky mezinárodního výzkumu Ipsos realizovaného ve 25 zemích světa (Austrálie, Brazílie, Čína, Egypt, Francie, Německo, Hong Kong, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Keňa, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Polsko, Rusko, Korea, Švédsko, Tunisko, Turecko, USA, Velká Británie), celkem bylo dotázáno 25 229 respondentů.

Společnost