Blýská se na lepší časy, myslí si spotřebitelé

I přes klesající reálné příjmy domácností zaměstnanců, které se promítají i do pokračujícího poklesu reálných tržeb v maloobchodě, indikátory spotřebitelské nálady se zlepšují – spotřebitelé předpokládají, že bude lépe.

Autor/Autoři
  • Martin Volek Project Director
Get in touch

Češi věří, že se ekonomická situace zlepšuje

Klesající míra inflace a možná také léto přinášejí optimismus: Indikátor spotřebitelské nálady se opět zlepšil. Čeští spotřebitelé vnímají současnou ekonomickou situaci lépe než před třemi měsíci, mírně se zlepšují i jejich očekávání ohledně budoucího ekonomického vývoje.

 

Celkový index

Celkový index (výsledky seřazeny od nejvyššího Národního indexu). Zdroj: Ipsos Consumer Sentiment Tracker červen 2023, Ipsos Consolidated Economic Indicators červen 2023

 

Vnímání finanční situace domácností se zlepšuje

I ve vnímání finanční situace své domácnosti jsou na tom Češi lépe než před třemi měsíci – a to i přes stále nepříliš dobrý reálný stav domácích rozpočtů. Důvěra v jistotu zaměstnání je stále velmi vysoká – ztráty zaměstnání se mezi sledovanými zeměmi nejméně obávají spotřebitelé v Německu a hned za nimi jsou spotřebitelé v Česku.

Rostoucí ceny, hrozba chudoby a mezinárodní vojenský konflikt...

...jsou stále tři největší obavy českých spotřebitelů. V obavách z inflace je Česko na 10. místě z celkem 37 zemí z celého světa, v obavách z chudoby a sociální nerovnosti na 23.  místě, a v obavách z vojenského konfliktu na 1. místě.

 

Co znepokojuje české spotřebitele

Co znepokojuje české spotřebitele? Zdroj: Ipsos Coronavirus Tracker 2020-2021, Ipsos Consumer Sentiment Tracker 2022+

 

Inflace klesá, ale je stále vysoká

V červnu byla meziroční změna spotřebitelských cen +9,7 %. Přestože je tato hodnota nejnižší od začátku roku 2022, stále je velmi vysoká – a mnohem vyšší, než byli spotřebitelé dlouhá léta zvyklí. Inflaci stále táhnou ceny energií, stravování a ubytování, potravin a nealkoholických nápojů, i když v těchto kategoriích došlo k výraznému meziročnímu poklesu cen.

 

Meziroční míra inflace

Meziroční míra inflace (%) Zdroj: Český statistický úřad

 

Kritické kategorie rostoucích cen

Energie, potraviny a nealkoholické, stravování a ubytování, a od června nově také rekreace a kultura jsou kritické kategorie, kde ceny výrazně vzrostly, a zároveň spotřebitelé tento nárůst silně pocítili. Díky poklesu cen pohonných hmot je doprava v bezpečné zóně.

 

Chcete vědět více? Objednejte si aktuální vydání studie Ipsos Consumer Sentiment Tracker.
 

O výzkumu:
Ipsos Consumer Sentiment Tracker je kontinuální výzkum monitorující spotřební náladu obyvatel ČR. Sběr dat aktuální vlny proběhl poslední červnový týden na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo vice než 1 000 respondentů, sběr probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Kromě ČR jsou data sbírána také na Slovensku a v Rakousku.

Autor/Autoři
  • Martin Volek Project Director

Spotřebitel a zákazník