Češi a SDGs: Roste důraz na dostupné energie a také mír a spravedlnost

V důsledku aktuální společenské a ekonomické situace roste apel veřejnosti na SDGs související s dostupnými energiemi a také mírem a spravedlností. U těchto cílů také roste pocit, že se je nedaří v ČR dostatečně naplňovat. Důraz na zdraví a kvalitní život a důstojnou práci a ekonomický růst zůstává. O zkrate ESG někdy slyšela čtvrtina populace, jen minimum Čechů však ví, co konkrétně znamená. Firmy by se měly zaměřit primárně na pilíř Social, mladí častěji akcentují pilíř Environment. Vyplývá to z výzkumu realizovaného ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

Dominuje téma udržitelných energií

V České republice roste povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (tzv. SGDs, Sustainable Development Goals). Alespoň základní informace o nich má 34 % populace, před dvěma lety to bylo jen 22 %. 

Ze 17 SDGs jsou pro českou populaci dlouhodobě nejdůležitější Zdraví a kvalitní život (SDG 3), s odstupem pak Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8).

„Loni vlivem pandemie koronaviru a distanční výuky lidé akcentovali témata spojená se zdravím, ekonomikou a také kvalitním vzděláním. Letos dominuje téma udržitelných energií, dále pak mír a spravedlnost, což reflektuje aktuální situaci ohledně války na Ukrajině a výrazný růst spotřebitelských cen,“ doplňuje Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.


Osobní důležitost SDGs | Ipsos

Česká veřejnost vnímá zlepšení v oblasti udržitelných měst a obcí. K významnému zhoršení naopak došlo u SDG Konec chudoby (zhoršení zaznamenalo 38 % populace), Mír, spravedlnost a silné instituce (37 %) a Dostupné a čisté energie (36 %). 

Klíčovým aktérem k naplnění Cílů udržitelného rozvoje zůstává stát či vláda, roste však vnímaná důležitost mezinárodních organizací.

SDGs | Vývoj situace v ČR | Ipsos

 

Pojmy ESG ani Green Deal Češi příliš neznají

Výzkum se zaměřil také na oblast ESG – Environment, Social a Governance. Tři čtvrtiny lidí o zkratce ESG nikdy neslyšely, pětina zná pouze název, pouze 5 % deklaruje dobrou znalost pojmu. Firmy by se měly dle veřejnosti nejvíce zaměřit na pilíř S (Social) reflektující etiku a respektování zaměstnanců, uvedlo to 30 % Čechů. Čtvrtina (24 %) požaduje zaměření na pilíř E (Environment) reflektující dopady činnosti firem na životní prostředí. Podle 30 % by se firmy měly zaměřovat na všechny tři pilíře stejně.

Mladí kladou větší důraz na pilíř E, podle starší generace je důležité se zaměřovat na všechny pilíře stejně.

Čtvrtina populace deklaruje, že zná dobře pojem Green Deal. Nejčastěji si s pojmem spontánně spojí snižování emisí a uhlíkové stopy. 30 % o pojmu nikdy neslyšelo.

Češi jsou nakloněni řešení klimatických změn. Globální oteplování je podle 70 % populace způsobené z velké míry činností člověka. Státy Evropské unie by se proto měly snažit co nejvíce omezit vlastní uhlíkovou stopu (souhlasí 69 %). Zároveň dvě třetiny Čechů souhlasí, že každý člověk může i malými činy ovlivnit to, jak bude vypadat svět kolem nás v následujících letech.

Celý report z výzkumu je ke stažení níže.

O výzkumu

Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18-65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Probíhal na přelomu dubna a května 2022 pomocí online panelu Populace.cz, zúčastnilo se ho 1043 respondentů. Výzkum byl realizován ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti.

V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají tyto problémy do roku 2030 vyřešit. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. SDGs v ČR zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti: https://www.spolecenskaodpovednost.cz/.

Společnost