Dvě pětiny Čechů nemají finanční rezervu pro nečekané situace

Dvě pětiny Čechů nemají finanční rezervu pro nečekané situace podobné pandemii koronaviru. Jde především o lidi s nižším vzděláním a nižšími příjmy, často také o rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnané. Dvě třetiny lidí, kteří rezervu nemají, to ale do budoucna zvažují. Lidé se shodují, že budou muset nyní více šetřit, čtvrtina populace vidí možnost úspor financí také ve změně dodavatele komodit či služeb. Zjištění vyplývají ze čtvrté vlny výzkumu, který realizovala agentura Ipsos od 27. května do 1. června 2020.

Pandemie koronaviru s sebou přináší nejen zdravotní rizika. Polovina Čechů se dle svých slov více obává ekonomických důsledků pandemie než těch zdravotních. Lidé očekávají, že bude docházet ke zvyšování cen (uvedlo to 88 % populace), obávají se také nutnosti snížit svůj životní standard (57 %). Přesto však 4 z 10 Čechů starších 18 let nemají finanční rezervu pro nečekané situace podobné pandemii koronaviru. Jedná se zejména o lidi s nižším vzděláním a nižšími příjmy, častěji také o ekonomicky neaktivní – rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnané. Dvě třetiny z těch, kteří finanční rezervu nemají, to však do budoucna zvažují, z velké části také v důsledku koronavirové krize.

Polovina Čechů uvádí, že si finanční rezervy pro nečekané situace vytváří dlouhodobě, zejména lidé starší 66 let a lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Dalších 11 % Čechů si rezervu začalo dělat kvůli obavám spojeným s koronavirem

Lidé se shodují, že v současné situaci budou muset více šetřit (uvedlo 59 % populace) a také více přemýšlet, zda udělat nějaký větší výdaj (56 %). 

Vytváří si Češi finanční rezervu

Jednou z možností úspor může být změna dodavatele komodit či služeb, významnou příležitost pro úspory v tom vidí čtvrtina Čechů, častěji muži a obyvatelé Prahy. Lidé nejčastěji uvažují o změně telefonního operátora a poskytovatele internetu (shodně uvedlo 17 % populace), dále pak dodavatele elektrické energie (15 % populace) či pojišťovny a TV vysílání (obojí 14 % populace). Koronakrize však zatím na úvahy o změně dodavatele neměla přímý vliv.

Výsledky výzkumu zveřejnila 12.6.2020 Česká tisková kancelář.

V případě zájmu o výsledky pište na adresu marketa.kneblikova@ipsos.com

Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1023 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 27. května do 1. června 2020.

Společnost