Ipsos byl zařazen mezi EU Climate Leaders

Cílem seznamu evropských klimatických lídrů je upozornit na společnosti, které v letech 2015 až 2020 nejvíce snížily svoji emisní náročnost. Seznam vyhlašuje Financial Times spolu se statistickým portálem Statista.

„Udržitelnost a společenská odpovědnost je pro nás významným tématem. Mezi lety 2018 a 2021 dosáhl Ipsos celosvětově snížení emisí skleníkových plynů o 36 %. Do roku 2023 jsme se zavázali dále snížit emise na zaměstnance o 15 %, cílem je také dosažení uhlíkové neutrality do roku 2035. Zařazení mezi klimatické lídry potvrzuje, že jsme se vydali správnou cestou, byť je před námi stále ještě spousta práce. Jde nám o to, abychom udržitelnost a společenskou odpovědnost pouze neměřili pro naše zadavatele, ale abychom v této oblasti byli i sami předními aktéry,“ říká Jakub Malý, ředitel Ipsos v ČR.

 

Climate Leaders logo

Společnost