Ipsos Encyklopedie

Volně dostupná Ipsos Encyklopedie: klíčová hesla a definice na jednom místě.

Ipsos Encyklopedie

Několik desítek odborníků pro naše klienty i odbornou veřejnost neustále aktualizuje a rozšiřuje Ipsos Encyklopedii, která definuje a vysvětluje klíčové pojmy a koncepty používané v marketingovém výzkumu, sociálním výzkumu, výzkumu médií a reklamy, statistiky a dalších příbuzných oborech.

Obor výzkumu trhu je plný zkratek, starých "dobrých" i zcela nových termínů. Víte co znamená například LOI? Co se má na mysli, když se hovoří o Brand Purpose? Tušili jste, že existuje také Net Easy Score?

Více než 200 hesel v anglickém jazyce najdete zde.

front page

 

Společnost