Ipsos prezidentský model - leden 2023

Týden před prvním kolem prezidentských voleb je situace ohledně postupu kandidátů do druhého kola stále velmi vyrovnaná. Nejvíce hlasů by získal Andrej Babiš s 28,6 %, následován Petrem Pavlem se ziskem 27,8 % a Danuší Nerudovou, která dosahuje 24,6 %. Stále však platí, že je zde pouze 65 % voličů, kteří jsou nyní přesvědčení o volbě preferovaného kandidáta. Ukázal to výzkum agentury Ipsos, který se konal ve dnech 5.–⁠8. ledna 2023.

Stejně jako v předchozí vlně výzkumu, i týden před volbami by o vítězství v prvním kole bojovali tři kandidáti, přičemž jejich výsledky jsou v rozmezí čtyř procentních bodů. I proto nejde nyní jednoznačně říci, který z nich by v daném termínu volby vyhrál.

65 % voličů je již přesvědčeno o tom, jakého kandidáta bude v prvním kole volit, 26 % má již svého favorita, ale zatím nevylučuje změnu své volby a 9 % voličů, kteří se chtějí účastnit, zatím ještě neví, koho budou volit.

Volební model pro první kolo

Nejvyšší potenciál má Petr Pavel (38,8 %), poté Danuše Nerudová (35,2 %) a Andrej Babiš (34,2 %). Poslední jmenovaný má však nejsilnější jádro, konkrétně 22,3 %. Nejslabší jádro z kandidátů na prvních třech místech pak má Danuše Nerudová, o jejíž volbě je pevně přesvědčeno 13,2 % voličů. Předpokládaná volební účast v prvním kole je 67 %.

Volební jádro a potenciál pro první kolo volbyPozn: Tmavě označená část grafu zobrazuje volební jádro (voliči přesvědčení o tom, že půjdou k volbám a zároveň přesvědčeni o volbě konkrétního kandidáta), číslo v kruhu pak zobrazuje volební potenciál (tedy výsledek, kterého by daný kandidát dosáhl v případě, že by ho volili všichni ti, kteří ho nyní alespoň zvažují). 

O výzkumu:

Výzkum byl realizován 5. 1. - 8. 1. 2023 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, přičemž byly vzájemně provázány následující kvóty: vzdělání a věk, pohlaví a věk. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 067 respondentů. Nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz.

Data byla posbírána a vyhodnocena před televizní debatou kandidátů, která se konala 8. 1. v České televizi, a během které z kandidatury odstoupil Josef Středula.

Výzkum byl realizován bez zadavatele.

Zpracování dat: 

Při finálním vážení dat byly rovněž použity následující proměnné: ekonomický status (typ povolání respondenta), čistý osobní příjem, volební chování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Statistická odchylka je v rozmezí +-3 p. b. u kandidátů s velkou podporou až +- 1,2 p. b. u kandidátů s malou podporou.

Volební model pak ve svém výpočtu pracuje s pravděpodobností účasti ve volbách, pravděpodobností volby preferovaného kandidáta a pravděpodobností volby dalších zvažovaných kandidátů (potenciál).
 

Společnost