Ipsos prezidentský volební model

První kolo prezidentských voleb by v červenci 2022 vyhrál Andrej Babiš, společně s ním by do druhého kola postoupil Petr Pavel

Pokud by se v červenci 2022 konalo první kolo prezidentských voleb, vyhrál by ho Andrej Babiš se ziskem 31,7 %. Společně s ním by do druhého kola postoupil Petr Pavel, který by získal 23,8 % hlasů. S větším odstupem je pak na třetím místě Danuše Nerudová, která by v červenci získala 10,8 % hlasů.

Andrej Babiš i Petr Pavel dosahují v prvním kole shodného potenciálu kolem 39 % hlasů. Potenciál vyjadřuje procento, které by daný kandidát dostal v případě, že by ho volili všichni ti, kteří ho v současnosti alespoň zvažují. Třetí nejvyšší potenciál má pak Danuše Nerudová s výsledkem 20,1 %.

Graf 1. Volební model a potenciál 

Volební model a potenciál

Nejstarší generace stojí za Babišem, mladí častěji podporují Nerudovou i Hilšera

Andrej Babiš nejvíce čerpá podporu od věkové skupiny nad 60 let, kde by získal v prvním kole přes 40 % hlasů. Nejméně by ho pak volili lidé ve věku 18-29 let. Ti naopak výrazně častěji podporují Danuši Nerudovou, ale také Marka Hilšera

Petr Pavel má poměrně vyrovnanou pozici u různých věkových skupin, dokáže tak rovnoměrně oslovovat všechny generace voličů. Spíše starší věkové skupiny pak podporují Josefa Středulu.

Tabulka 1. Rozpad volebního modelu přes věkové skupiny

Rozpad volebního modelu přes věkové skupiny

Volební účast by v červenci 2022 dosáhla 71 % právoplatných voličů. Pouze 4 z 10 voličů, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že přijdou k prezidentským volbám, jsou zároveň pevně přesvědčeni o kandidátovi první volby. Pětina lidí, kteří rozhodně chtějí přijít k volbám, zatím vůbec neví, koho volit. 

Významnou roli proto sehraje finální seznam kandidátů. I z tohoto důvodu je nutné vnímat relevanci těchto dat k termínu jejich sběru.
 

Metoda a sběr dat:

Výzkum byl realizován 30.6. – 7.7. 2022 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, přičemž byly vzájemně provázány následující kvóty: vzdělání a věk, pohlaví a věk. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1003 respondentů. Nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz.

Výzkum byl realizován bez zadavatele.

Zpracování dat: 
Při finálním vážení dat byly rovněž použity následující proměnné: ekonomický status (typ povolání respondenta), čistý osobní příjem, volební chování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Statistická odchylka je v rozmezí +-3,5 p.b. u kandidátů s velkou podporou až +- 1,5 p.b. u kandidátů s malou podporou.

Volební model pak ve svém výpočtu pracuje s pravděpodobností účasti ve volbách, pravděpodobností volby preferovaného kandidáta a pravděpodobností volby dalších zvažovaných kandidátů (potenciál).

Společnost