Ipsos prezidentský volební model - listopad 2022

Pokud by se v listopadu 2022 konalo první kolo prezidentských voleb, vyhrál by ho Andrej Babiš se ziskem 29,7 %. O druhé místo by poté bojovali Petr Pavel (25,3 %) a Danuše Nerudová (25 %). Největší potenciál má Petr Pavel těsně následován Danuší Nerudovou. Ukázal to volební model agentury Ipsos.

Andreje Babiše by nejčastěji volili lidé s nižším vzděláním a vyšším věkem. U nejstarší generace (66 let a více) dosahuje téměř poloviční podpory mezi všemi kandidáty. Kromě voličů hnutí ANO by ho také velmi často podpořili i voliči KSČM či velká část voličů SPD. Petra Pavla by stejně jako Danuši Nerudovou volili spíše voliči stávajících vládních stran. Oba kandidáty pak častěji podporují voliči s vyšším vzděláním a Danuše Nerudová má velmi silnou podporu u nejmladší generace (18 - 24 let).

Graf 1. Volební model a potenciál pro první kolo, listopad 2022

Volební model a potenciál pro první kolo, listopad 2022

Pozn.: Tmavě vybarvené části grafu zobrazují deklarovanou volbu (volební model), světlé části volební potenciál. Hodnota v kruhu tak vyjadřuje celkový potenciál, který by kandidát získal, pokud by ho/ji volili všichni voliči, kteří ho/ji momentálně alespoň zvažují. Volební potenciál je omezen na druhou a třetí volbu. Hodnoty jsou uvedeny v procentech.V seznamu dotazovaných byli pouze kandidáti, kteří prošli oficiální registrací Ministerstva vnitra.

Předpokládaná volební účast u prvního kola prezidentských voleb by byla 70 %. Polovina voličů však stále nemá zcela jasno o tom, koho bude v prvním kole volit. I z tohoto důvodu je nutné vnímat relevanci těchto dat k termínu jejich sběru.

Metoda a sběr dat:

Výzkum byl realizován 25. – 28. 11. 2022 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, přičemž byly vzájemně provázány následující kvóty: vzdělání a věk, pohlaví a věk.

Seznam kandidátů v prvním kole byl vydefinován na základě oficiální registrace Ministerstva vnitra ze dne 25. 11. 2022.

Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 009 respondentů. Nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz. Výzkum byl realizován bez zadavatele. 

Zpracování dat:

Při finálním vážení dat byly rovněž použity následující proměnné: ekonomický status (typ povolání respondenta), čistý osobní příjem, volební chování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Statistická odchylka je v rozmezí +-3 p.b. u kandidátů s velkou podporou až +- 0,9 p.b. u kandidátů s malou podporou.

Volební model pak ve svém výpočtu pracuje s pravděpodobností účasti ve volbách, pravděpodobností volby preferovaného kandidáta a pravděpodobností volby dalších zvažovaných kandidátů (potenciál).
 

 

Společnost