Ipsos prezidentský volební model - říjen 2022

Pokud by se v říjnu 2022 konalo první kolo prezidentských voleb, vyhrál by ho Petr Pavel se ziskem 27,9 %. Společně s ním by do druhého kola postoupil Andrej Babiš, který by získal 23,3 % hlasů. Na třetím místě by pak skončila Danuše Nerudová se ziskem 16,9 % hlasů. Ukázal to nový volební model agentury Ipsos, který byl realizován exkluzivně pro podcast Insider.

Oproti červencové vlně zaznamenali nárůst preferencí Petr Pavel (z 23,8 %) i Danuše Nerudová (z 10,8 %), naopak významný pokles nastal u Andreje Babiše (z 31,7 %). Ten má i nadále jádro své podpory u lidí ve věku 60 a více let a u lidí s nižším vzděláním. Danuše Nerudová nejlepšího výsledku dosahuje u věkové kategorie 18-29 let, Petr Pavel má poměrně vyrovnanou podporu napříč všemi generacemi.

Graf 1. Volební model pro první kolo

Volební model prezident Ipsos

Petr Pavel i Andrej Babiš mají podobně silné voličské jádro (oba kolem 18 %), nicméně Petr Pavel dosahuje výrazně vyššího potenciálu. Právě potenciál byl v červencové vlně měření u obou kandidátů podobný, avšak u Andreje Babiše došlo k jeho poklesu. Třetí nejvyšší potenciál (27,1 %) má v říjnu Danuše Nerudová.

Graf 2. Volební jádro a potenciál

Volební mode prezident IpsosPozn: Tmavě označená část grafu zobrazuje volební jádro (voliči přesvědčení o tom, že půjdou k volbám a zároveň přesvědčeni o volbě konkrétního kandidáta), číslo v kruhu pak zobrazuje volební potenciál (tedy výsledek, kterého by daný kandidát dosáhl v případě, že by ho volili všichni ti, kteří ho nyní alespoň zvažují). 

Kromě varianty s kandidujícím Andrejem Babišem se výzkum rovněž zaměřil na tři další možné varianty prvního kola prezidentských voleb (lišící se dle nominovaných kandidátů) a celkem sedm duelů kola druhého. Výsledky těchto modelů společně s dalšími informacemi týkající se například podpory kandidátů u jednotlivých voličských či socioekonomických skupin budou součástí dalšího dílu podcastu Insider.

 

Metoda a sběr dat:

Výzkum byl realizován 7.10. – 12.10. 2022 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, použit byl kvótní výběr respondentů podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, přičemž byly vzájemně provázány následující kvóty: vzdělání a věk, pohlaví a věk. 
Celkem se výzkumu zúčastnilo 1026 respondentů. Nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz. 
Seznam potenciálních kandidátů v prvním kole byl vydefinován společně se zadavatelem výzkumu.

Výzkum byl realizován exkluzivně pro podcast Insider.

Zpracování dat: 
Při finálním vážení dat byly rovněž použity následující proměnné: ekonomický status (typ povolání respondenta), čistý osobní příjem, volební chování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Statistická odchylka je v rozmezí +-3,2 p.b. u kandidátů s velkou podporou až +- 0,9 p.b. u kandidátů s malou podporou.

Volební model pak ve svém výpočtu pracuje s pravděpodobností účasti ve volbách, pravděpodobností volby preferovaného kandidáta a pravděpodobností volby dalších zvažovaných kandidátů (potenciál).

Společnost