Ipsos Update – Březen 2019

Behaviorální věda ve výzkumu inovací, trendy ve food & beverage, postoje k automatizaci, neotřelé komunikační kampaně, to jsou témata aktuálního Ipsos Update.

V dnešním fragmentovaném, digitálním světě musí značky přicházet s neotřelými, výraznými a kreativními kampaněmi, aby dokázaly zaujmout a pomáhaly budovat silnou značku. Odvážná řešení mohou značku významně posílit, nesou však s sebou i nemalá rizika. Studie Be Bold, Be Creative, Do Research ukazuje na příkladu 3 silných značek – Carling, Carrefour a Libresse – jak lze s pomocí výzkumu v rané fázi komunikace nápady přetavit v neotřelé, úspěšné kreativy, urychlit jejich vývoj a podpořit obchodní výsledky značky.

Další text Is Your Innovation Research on its Best Behavior vyvrací námitky, že výzkum nemůže přinášet behaviorální insighty, neboť si respondenti nejsou vědomi svých potřeb a motivací. Ukazuje, jak využít principy behaviorální vědy k měření zákaznického chování a identifikaci potenciálu inovací. 

Úspěšné inovace v segmentu food & beverage znamenají být v souladu s aktuálními trendy, které ovlivňují spotřebitele a formují jeho očekávání. Ve studii Keeping it fresh představujeme 5 makro trendů – „digitální detox“, „healthifikace“, „touha objevovat“, „premiumizace“ či „personalizace a customizace“ – které mohou značkám přinést zajímavou inspiraci pro inovace. 

Studie How Automation Has Transformed the Way We Work představuje výsledky aktuálního mezinárodního výzkumu a ukazuje, že postoje veřejnosti k automatizaci se velmi liší dle regionu. Dvě pětiny globálních občanů se shodují, že technologie a automatizace mají na společnost pozitivní dopad. Nejoptimističtější jsou obyvatelé Číny (64 %) a Indie (62 %), nejméně v Německu a Francii (obojí 22 %) a Belgii (23 %). Tři z deseti zaměstnanců také uvádí, že automatizace představuje ohrožení pro jejich stávající zaměstnání. Největší obavy mají v tomto směru zaměstnanci pracující v zemědělství (38 %), administrativě (37 %), nejméně naopak lidé pracující ve zdravotnictví a sociálních službách (obojí 23 %).

V roce 2050 budou na planetě více 2 miliardy lidí starších 60 let. Studie Perennials: The Future of Ageing představuje výsledky mezinárodního výzkumu na téma stárnutí populace a jeho dopadu na společnost. 
Detailní informace a další témata najdete níže v přiloženém dokumentu.
 

Společnost