Ipsos Update – červen 2021

Implikace poklesu světové populace na byznys, budoucnost trávení volného času v online prostředí či nové trendy v zákaznické zkušenosti (CX). To a mnoho dalšího přináší červnový Ipsos Update. Vítejte!

Zlomový okamžik 21. století nastane během tří dekád - začne docházet k poklesu světové populace. Podle demografických predikcí se blížíme do bodu, kdy světová populace dosáhne svého vrcholu 8,5 miliardy lidí, aby pak postupně zase docházelo k poklesu a na konci století dosáhla přibližného stavu jako nyní, tedy 7,8 miliardy obyvatel Země. Jaké to bude mít dopady na společnost a na (mezinárodní) byznys - na to se zaměřil nový Ipsos Views paper Emptier Planet

Klíčová zjištění:

  • Urbanizace, plodnost a stárnutí populace jsou klíčové faktory, které ovlivňují pokles světové populace.
  • V budoucnu bude růst světové populace tažen zejména migrací a vyšší nadějí dožití než mírou porodnosti.
  • Geografické centrum světové populace se přesune z Asie do Afriky.

Report ke stažení

Světová koronavirová krize bezpochyby ovlivnila i čas strávený u televizních a počítačových obrazovek. Ipsos studie What the future: Entertaiment zjišťuje, jak se změnily návyky, preference a konzumace médií a jaké příležitosti to s sebou přináší. Jak přetavit oblast zábavy v byznys? Jak přilákat více diváků k mainstreamovému obsahu? Jak přeměnit „scrollery“ v zákazníky?
Vybraná zajímavá zjištění z výzkumu:

  • Třetina Američanů během pandemie využívala více streamovacích služeb a trávila více času na sociálních sítích.
  • 90 % Američanů uvádí, že si plánuje i nadále ponechat předplatné streamovacích platforem, i potom, kdy budou pandemická opatření zcela zrušena.
  • 47 % Američanů (za předpokladu, že by to bylo stejně bezpečné) by si raději vybralo sledování nových filmů z pohodlí domova, než aby se vypravili např. do kina.

Report ke stažení

Cesta k úspěšné zákaznické zkušenosti vede přes správné nastavení výkonnostních metrik (KPIs). O tom ví mnohé zejména značky a firmy, které staví své zákazníky do středu své obchodní strategie. V novém Ipsos white paperu The Key  To Your CX Success se dozvíme, že neexistuje pouze jedna správná metrika, která by fungovala univerzálně pro všechny. Ipsos CX team se zaměřuje zejména na to, jak mohou firmy a organizace co nejlépe nastavit ty správné CX KPIs, a jak je mohou propojit s reálnými obchodními výsledky (Delivering a Return on CX Investment – ROCXI).
Report ke stažení

Výzkum sociálních sítí poukazuje na zajímavé poznatky v oblasti zdraví. Jak uvádí studie The Patient Voice, během pandemie covid-19 čím dál tím více lidí sdílelo a diskutovalo o svých zdravotních problémech na sociálních sítích. Nové poznatky tak mohou napomoci zvýšení empatie a zlepšování vztahů mezi lékaři a jejich pacienty. 
Report ke stažení

Na závěr přinášíme aktuální poznatky z dlouholetého výzkumu What worries the world. I když koronavirus zůstává jedním z hlavních problémů ve světě (v průměru pro 42 % lidí), v porovnání s květnem 2020 je to však výrazně méně (o 29 p.b.).
Report ke stažení

Detaily, reporty ke stažení a také další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost