Ipsos Update – květen 2022

Mystery Shopping jako nástroj pro kontrolu dodržování předpisů, obavy ze změny klimatu, nejoblíbenější města roku 2022 a budoucnost identity. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Mystery Shopping je klíčovým nástrojem jak regulačních orgánů, tak regulovaných organizací. V poslední době je často využíván jako nástroj pro kontrolu dodržování předpisů souvisejících s Covid-19 nebo bezpečnostních předpisů či interních procesů v různých průmyslových odvětvích (např. automobilový průmysl, telekomunikace). Jejich nedodržování může mít velmi negativní dopad na business (pokuty od regulačních orgánů, propad cen akcií, poškození reputace, špatná zákaznická zkušenost, aj.). Na příkladu konkrétních case studies ukazujeme, jak díky mystery shoppingu získat spolehlivé podklady, jak negativním dopadům předejít. Dodržují vaši zaměstnanci, partneři a dodavatelé předpisy a procesy? Jednají zaměstnanci se zákazníky férově? Jak identifikovat slabá místa v celém procesu?

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Identita je dnes v popředí zájmu v pozitivním i negativním smyslu. Slouží ke stmelování komunit se společnými zájmy a hodnotami. Zahrnuje, jak se chováme k ostatním, kde žijeme a s kým se rozhodneme trávit svůj čas. Opakem je anonymita, která má v dnešním digitálním světě stále větší hodnotu a vzácnost. S tím, jak se stále více přesouváme do 3D virtuálních prostorů, vznikají otázky ohledně naší avatarské identity. Budou virtuální prostory bezpečným místem pro vyjádření naší identity? Budeme jich mít několik? A jaký na to má vliv místo, kde žijeme?

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Změna klimatu – problém, jež znepokojuje v průměru polovinu lidí (52 % - ČR, 48 % - průměr 31 zemí). Chybí však víra, že máme potřebné plány a dosáhneme významného pokroku v boji proti změně klimatu v příštím desetiletí. Veřejnost napříč 31 zeměmi světa se domnívá, že musí jednat jak jednotlivci (70 %), tak firmy (68 %) a vláda (68 %). Největší odpovědnost za snížení uhlíkové stopy mají dle veřejnosti především firmy (78 % - ČR, 76 % globálně) a vláda (76 % - ČR, 77 % globálně), následují jednotlivci (61 % - ČR, 74 % globálně). Z odvětví jsou to zejména energetické společnosti (79 % - ČR, 82 % globálně), v různém pořadí následují výrobci automobilů, poskytovatelé veřejné dopravy a letecké společnosti.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Anholt-Ipsos City Brands Index hodnotí města na základě šesti ukazatelů: mezinárodní postavení, atraktivita, občanská vybavenost, vřelost obyvatel, aktivity a vzdělanost a business. Pozici nejobdivovanějšího města na světě si udržel Londýn. Lidé jej vnímají jako dobré místo pro získání vyššího vzdělání a snadné nalezení práce. Zároveň je to město, kde pravděpodobně "zapadnete" a najdete lidi, kteří rozumí vaší kultuře a oceňují ji. Oceňována je i dobrá úroveň občanské vybavenosti. Druhé místo získala Paříž a na třetím se umístilo Sydney

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Z pravidelného výzkumu What Worries the World realizovaného ve 27 zemích světa vyplývá, že celosvětovým problémem číslo jedna je inflace (32 %). První pětku pak doplňuje chudoba/sociální nerovnost (31 %), nezaměstnanost (29 %), kriminalita a násilí (25 %) a korupce (24 %). Obavy z pandemie nadále klesají (18 %). V důsledku událostí na Ukrajině byl do indexu přidán vojenský konflikt mezi národy, který 14 % lidí označilo za důvod k obavám o svou zemi. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi světa?

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

Společnost