Ipsos Update – prosinec 2021

Nárůst online nákupů, mýty o klimatické změně, vnímání hrozeb v mezinárodním měřítku či hodnota insightů pro byznys. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Prudký nárůst online nákupů s sebou nese i řadu komplikací. Na základě rozhovorů s více než 600 zástupci klíčový online retailerů a značek jsme identifikovali 5 hlavních bariér při online nakupování, a jak je možné tyto bariéry překonat s využitím UX (user experience) výzkumu. 

Hlavní bariéry:

  1. Nakupující mají problém najít, co hledají.
  2. Mají problém se rozhodnout, zda je pro ně produkt vhodný.
  3. Porovnání produktů a cen je komplikované. 
  4. Nejsou jasně uvedené náklady na dopravu a možnosti vyzvednutí.
  5. Vrácení zboží zakoupeného online je komplikované.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Klimatická změna – mýty vs. fakta. Je pravda, že pandemie koronaviru upozadila obavy z klimatických změn? Ne tak docela. Data ukazují, že 83 % světové populace souhlasí s výrokem, že „směřujeme k ekologické katastrofě, pokud urychleně nezměníme své návyky“ a 71 % lidí myslí, že klimatická krize je v dlouhodobém měřítku stejně důležitá jako pandemie koronaviru. A co další mýty? Opravdu platí, že častěji jsou znepokojeni změnou klimatu mladí lidé? Je nadále největší výzvou tzv. say-do gap? Tedy, rozdíl mezi tím, co lidé říkají a mezitím, co ve skutečnosti pro životní prostředí opravdu dělají?

Více v článku zde

 

Hodnota insightů. Druhý článek ze série „Future of Insights“ ukazuje, jak mohou být insighty zdrojem informací, které skutečně pomáhají růstu vašeho byznysu. V minulém Ipsos Update jsme se zaměřili na to, zda jsou insighty zdrojem konkurenční výhody, v prosincovém vydání se věnujeme tomu, co dělat, když je těžké měřit návratnost investic (ROI) do insight industry. Jak mohou insight týmy zlepšit své postavení a důvěryhodnost uvnitř firmy, když jejich přínos nelze jednoduše kvantifikovat? 

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Nový Ipsos Views Paper Channel performance management ukazuje na příkladech několika sektorových case studies, jak podporovat značky v jejich snaze efektivně měřit výkonost komunikačních kanálů: fyzických, kontaktních center i digitálních.

Klíčové předpoklady, jak správně měřit výkonost jednotlivých kanálů:

  • pochopení, které kanály nabízejí největší potenciál k růstu, a zároveň náskok před konkurencí, 
  • měření tzv. brand-delivery,
  • implementace nástrojů, které pomohou identifikovat angažovanost zákazníků. 

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Další témata a detaily najdete v prosincovém Ipsos Update.

Společnost