Ipsos Update – Říjen 2018

Agile research, inovace či vytváření brand memories v reklamě, to jsou některá z témat aktuálního Ipsos Update, výběru výzkumů a poznatků od Ipsos týmů z celého světa.

Podle globálního výzkumu Ipsos pouze 24 % spotřebitelů souhlasí, že značky pravidelně přichází na trh s inovacemi. Zároveň 94 % manažerů je nespokojeno s úrovní inovací v jejich společnosti. Ipsos studie  ukazuje 4 způsoby, jak může agile research (rychlý, adaptivní výzkum) přispět k efektivním inovacím.  


Další studie vychází z diskusí s významnými klienty napříč odvětvími a zabývá se výzvami, které přináší současný rychle se měnící trh. Brand manažeři se často ptají: Kterým změnám na trhu je dobré věnovat pozornost? Jak na ně reagovat? Měli by se však také ptát: Které změny v naší kategorii jsou opravdu převratné? Je moje značka iniciátorem některé z těchto změn? Pokud ano, v jakém smyslu? Pokud ne, co dělat, aby značka změny iniciovala, a ne na ně pouze reagovala?


Sociálně psychologické studie dokazují, že si o druhém člověku uděláme obrázek během prvních sedmi vteřin setkání. Marketéři se tak soustředí zejména na získání pozornosti a zahrnutí brands assets během prvních vteřin reklamy. Studie analyzuje několik stovek reklam z Ipsos databáze a ukazuje, že zapamatování a vytvoření silných brand memories může být více ovlivněno tím, jak reklama končí, než jak začíná. 


Z výzkumu  pro Nadaci Billa a Melindy Gatesových realizovaného v 15 zemích světa vyplynulo, že mladí lidé jsou optimističtější ohledně budoucnosti než starší generace. Patrné je to zejména v zemích s nižšími a středními příjmy, kde 63 % mladých lidí souhlasí, že jejich generace bude mít pozitivnější vliv na dění ve světě než generace jejich rodičů. V zemích s vyššími příjmy vyjádřilo souhlas pouze 39 % mladých lidí.  


Detailní informace a další zajímavá témata najdete v přiloženém dokumentu.
 

Společnost