Ipsos Update – Srpen 2018

Elektrifikace jako jeden z klíčových trendů v oblasti mobility, vnímání kvality zdravotní péče napříč zeměmi světa či na co se zaměřit v mystery shoppingu v oblasti Automotive? Tato a další témata přinášíme v našem výběru výzkumů a poznatků od Ipsos týmů z celého světa.

Automobilový průmysl čelí technologické revoluci, spolu s tím se rychle vyvíjí i očekávání zákazníků. Náš kolega Jakub Hankovský, Loyalty & Automotive Client Service Director, se podělil o své zkušenosti, jak správně vedený mystery shoppingový projekt může podnítit lepší zákaznickou zkušenost jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Více o tom v článku Driving Better Automotive CX Performance.
Jedním z klíčových trendů v oblasti mobility je elektrifikace. Se snižujícími se zásobami plynu a stále rostoucím zájmem o kvalitu životního prostředí se do popředí zájmu dostávají vozidla na elektrický pohon. Jak spotřebitelé vnímají tento koncept? Zvažují pořízení auta na alternativní pohon? Jaké jsou vnímané přínosy, a naopak bariéry elektrifikace? To zjišťoval Ipsos ve výzkumu mezi majiteli aut v 9 zemích světa, přečíst si o tom můžete v článku The Future of Mobility: Electrification
Méně než polovina obyvatel světa hodnotí kvalitu zdravotní péče ve své zemi jako dobrou, pozitivně ji hodnotí zejména ve Velké Británii (73 %), Malajsii (72 %) a Austrálii (71 %). Naopak země, kde negativní hodnocení převyšují ta pozitivní, jsou Brazílie (rozdíl 39 procentních bodů), Polsko (31 pb) a také Rusko (29 pb). Detailní informace přináší globální anketa Global Views on Healthcare.
To a mnohem více najdete v přiloženém dokumentu.
 

Společnost