Ipsos Update – září 2020

Obavy z koronaviru se začínají opět zvyšovat, pro firmy je to nutnost zacílit na odolnost vlastní reputace a před výrobci stojí výzva najít rovnováhu priorit. Změny přináší i prostředí mezinárodních výzkumů. Tato a další témata vám přináší aktuální Ipsos Update.

Clean, Green and Affordable aneb dosažení rovnováhy mezi hygienou, udržitelností a hodnotou balení. Množství odpadu, který lidé vyprodukují, je považováno za jeden ze tří hlavních environmentálních problémů, odpovědělo tak 32 % populace z celého světa. Zároveň koronavirová pandemie posílila potřebu hygieny a bezpečnosti výrobků. Více než 40 % také požaduje snížení cen produktů (47 %) a upřednostnili by produkty vyrobené v jejich zemi (42 %). V novém Ipsos white paper jsme se proto zabývali úkolem, který stojí před většinou výrobců: nalezení rovnováhy mezi třemi prioritami: akutní důraz na hygienu, přetrvávající důraz na udržitelnost v době klimatické krize a potřebou nabídnout zákazníkům požadovanou hodnotu v době recese.

Kulturní zaujatost vůči datům získaným v globálních výzkumech je dlouhodobým problémem. Ve studii Difference does not Mean Different přináší náš CX tým nové důkazy a vysvětlení, jak zajistit spolehlivost při srovnávání výsledků z různých zemí.

Budování reputace je pro většinu firem klíčové, v době krize je však hlavním tématem její odolnost. Firmy musely reagovat na změny. Které to úspěšně zvládly a které nesplnily očekávání společnosti a pohoršily si z hlediska reputace? Ve studii Reputational resilience jsme se zaměřili na poučení vyplývající z uplynulých krizí a přinášíme 5 pravidel pro získání silné reputace do budoucna.

Obavy z koronaviru během srpna změnily směr. Po klesající tendenci od počátku dubna nejnovější čísla značí opět nárůst obav. Dle výzkumu What worries the world aktuálně považuje COVID-19 za největší problém 46 % lidí ze 27 zemí světa. Největší obavy panují v Belgii (nárůst o 21 p.b.) a ve Francii a Neměcku (+8 p.b.).

Detailní informace a další témata najdete v aktuálním Ipsos Update.

Společnost