Jak vidí manažeři další vývoj ekonomiky ČR

Manažeři jsou ohledně ekonomické situace ČR i své firmy poměrně optimističtí. Ve firmách plánují především zavádět nové technologie a investovat do rozvoje zaměstnanců. Mezi priority pro rozvoj ekonomiky ČR řadí zejména kvalitní vzdělávací systém, udržitelnou ekonomiku, digitalizaci veřejné správy, nové technologie a politickou stabilitu. Vyplývá to z výzkumu Ipsos pro Českou manažerskou asociaci, kterého se zúčastnila v srpnu 2021 stovka TOP manažerů z oblasti výroby, obchodu, služeb i institucí.

Současný stav a vývoj ekonomiky ČR

Tuzemští top manažeři očekávají pozitivní vývoj ekonomiky ČR. 2/3 očekávají růst ekonomiky oproti roku 2020, podle pětiny bude ekonomická situace stejná, jen desetina očekává pokles. Ekonomiku ČR manažeři považují za konkurenceschopnou, a to jak v porovnání s jinými zeměmi EU (75 %), tak i se světem (65 %).
Pandemie C19 ovlivnila business firem, ne vždy však negativně. Podle třetiny (36 %) top manažerů pandemie jejich firmě uškodila, na necelou třetinu firem (27 %) neměla vliv, další třetině (31 %) naopak pomohla k novým příležitostem.

Problémy a priority pro rozvoj ekonomiky ČR

Podle top manažerů se ČR dlouhodobě potýká s problémy v řízení politiky a státní správy, malé efektivnosti ekonomiky a nízké kvalitě vzdělávacího systému
Mezi 7 top priorit pro rozvoj ekonomiky v roce 2021 podle top manažerů patří: 

  • kvalitní vzdělávací systém
  • dlouhodobě udržitelná ekonomika
  • digitalizace státní a veřejné správy
  • inovace a nové technologie
  • politická stabilita v ČR
  • efektivnější vymahatelnost práva
  • výstavba vysokorychlostní sítě (železnice, dálnice)

7 z 10 manažerů však vidí i pozitivní stránky českého veřejného prostoru. Optimismem je naplňuje zejména lidský potenciál - kreativita, pracovitost a flexibilita lidí. Pozitiva vidí také v sektoru malého podnikání a strartupů.

Za hlavní přednosti českého průmyslu je považována flexibilita, cenová konkurenceschopnost a nabídka kvalitních výrobků (tradiční značky, kvalifikace a technologie). Bariéry nastávají v nižší přidané hodnotě výrobků, absenci strategie dalšího rozvoje a nedostatečné podpoře ze strany státu, která s sebou nese i úbytek kvalifikovaných pracovních sil.

Optimistické vyhlídky

Jak vidí top manažeři budoucnost svých firem?

Polovina top manažerů (52 %) očekává, že letošní rok přinese pozitivní vývoj pro jejich business a pro posílení pozice svých firem, podle třetiny (35 %) bude situace stejná jako loni, zhoršení očekává méně než desetina top manažerů.
Pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy plánují zejména implementaci nových technologií, rozvoj zaměstnanců a větší důraz na marketing a optimalizaci svého business modelu (hledání nových trhů a snižování nákladů).

Na záznam prezentace výsledků z veřejné debaty politiků s Radou ČMA se můžete podívat zde.  

Konkurenceschopnost firem

O výzkumu:
Výzkumu Pohled manažerů na ekonomiku ČR a další vývoj se zúčastnilo 100 vrcholných manažerů z firem ze sektoru výroby, obchodu, služeb a institucí. Výzkum probíhal online během července a srpna 2021.
Ipsos je členem ČMA a zároveň Partnerem pro výzkum trhu a veřejného mínění.

Společnost