Jaký byl rok 2017 pro výzkum trhu a pro Ipsos

Jaký byl rok 2017 shrnuje Jakub Malý, Managing Director, IPSOS CZ & SK.

Jaký byl rok 2017 pro výzkum trhu a pro Ipsos

Autor/Autoři

  • Jakub Malý Managing Director CZ&SK
Get in touch

Především byl pro marketingový výzkum plný inovací. Docházelo k výrazně vyššímu využití zaznamenávaných dat z nejrůznějších kanálů (tzv. passive measurement) a jejich kombinaci s primárním sběrem dat (tedy většinou dotazováním). Rovněž se dále prohluboval důraz na automatizaci v oblasti vytváření výzkumných instrumentů, samotném provedení sběru, ale také analýzy dat i reportingu. Byli jsme i svědky významnějšího zapojení využití umělé inteligence a samoučících se analytických postupů v oblasti textu, vizuálu i zvuku.

Častokrát jsme v projektovém nasazení sáhli po využití virtuální i augmentované reality. To je pro klienty velkým lákadlem, avšak stále s omezenou dostupností s ohledem na výši nákladů (obdobně, jako využití EEG před několika lety). Intenzivně jsme se v Ipsosu věnovali i rozvoji integrovaného přístupu Ipsos Mobility, kdy propojujeme informace a znalosti napříč různými sektory souvisejícími s transportem osob i materiálu (infrastruktura, municipality, energetika, automotive, ICT atd.).

Výše zmiňované oblasti pak budou akcelerátorem růstu v příštích letech, neboť jejich hlavním benefitem pro zadavatele jsou pak rychlejší a „chytřejší“ podklady pro další rozhodnutí. A ty klienti u výzkumných agentur nejčastěji poptávají.

V roce 2016 jsme informovali o založení dvou nových entit v rámci clusteru Ipsos Central Europe řízeného z Prahy, a to Global Support Centra pro Mystery Shopping (obsluhujícího všech 88 zemí Ipsos Group) a Ipsos Austria; během 2017 se oběma těmto jednotkám dařilo nad očekávání pozitivně z hlediska obchodního i klientské zpětné vazby, čímž výrazně přispěly k silnému dvoucifernému růstu Ipsos Central Europe.

S růstem businessu nadále rozšiřujeme týmy v Praze i Bratislavě; v lednu 2017 jsem zde psal o více než 200 zaměstnancích v naší pražské kanceláři – aktuálně byste jich zde potkali přes 300.

Během roku 2017 jsme se také významně posunuli na poli CSR aktivit, kde se nám podařilo nejen rozšířit jejich záběr, ale i jejich přínosnost české společnosti. 
Je za námi již 21. série Ipsos klientských setkání, bezplatných vzdělávacích seminářů, které slouží ke sdílení informací, znalosti, názorů a inspirace. Loni je navštívilo více než 500 marketingových odborníků v Praze, Bratislavě, Budapešti i Vídni; to nás velmi těší a zároveň motivuje pokračovat v rozvoji obdobných eventů i v letošním roce.
Ve všech uvedených záležitostech se zrcadlí zejména úsilí, nasazení a aktivita všech týmů v Ipsos Central Europe, za což jim patří obrovské poděkování.

Děkujeme za spolupráci a důvěru všem klientům, partnerům a zaměstnancům!

Článek vyšel 15.1. v MarketingSalesMedia – v čísle 4/2018

Autor/Autoři

  • Jakub Malý Managing Director CZ&SK

Nové služby