Brand Health Tracking | Měření ekvity značky | Ipsos
Brand Health Tracking

Měření ekvity značky

OUR SOLUTIONS
Zjistěte, co drivuje vaši značku, a naplánujte si svou aktivační strategii.

Naše nástroje pro měření značky se stále vyvíjejí, aby zajistily relevanci a zachytily poznatky, které pomáhají klientům při rozhodování.

Každý nástroj (Brand Value Creator, Brand Mental Networks, Brand Signals a Activation Impact Modelling) má v naší nabídce specifickou roli, jejich kombinace může přinést efektivní řešení. Chytrá, strategická a cílená analytická integrace těchto nástrojů umožňuje zahrnout a kvantifikovat hlas spotřebitele do trackingových výzkumů, vyprávět komplexnější příběhy, zajistit, aby měření byla relevantní, a dosáhnout nejlepšího porozumění tomu, co drivuje ekvitu značky.

Brand Value Creator (BVC)

Pomocí nástroje BVC měříme touhu po značce (brand desire) v reálném kontextu. Náš přední nástroj na trhu zjišťuje, co má vliv na ekvitu značky, a zkoumá jak vztah spotřebitelů ke značce, tak tržní efekty, které ovlivňují jejich volbu. Analýzu využíváme k nastavení aktivační strategie a k určení KPI, které klienti sledují, aby věděli, jaký mají jejich aktivity dopad na značku.

Brand Mental Networks (BMN)

Značky fungují v mysli spotřebitele jako síť – jedinečná paměťová struktura myšlenek, pocitů, obrazů, příběhů, asociací, barev, zvuků, symbolů a vzpomínek. Značky se silnějšími mentálními sítěmi a vysokou relevancí ke klíčovým příležitostem výběru bývají vybírány častěji.

S BMN odhalujeme nezkreslené přirozené a spontánní vnímání značky i jejích konkurentů. Poznatky z BMN umožňují našim klientům určit, jak nejlépe ovlivnit budoucí volbu značky.

Brand Mental Networks Map | Ipsos

Brand Signals

Brand Signals kombinuje poznatky z konverzací na sociálních sítích s daty o zdraví značky. Špičková platforma Ipsos pro analýzu diskusí na sociálních sítích Synthesio umožňuje porozumět tomu, jak jsou značky a jejich konkurenti vnímáni. Tato metodika zjišťuje, jak sdílené zkušenosti se značkou, zveřejněné v daném okamžiku, mají potenciál posílit, změnit nebo zpochybnit asociace, které lidé se značkou mají.

Tisíce příspěvků od tisíců uživatelů sociálních sítí poskytují přístup k různým interakcím se značkou. Integrací poznatků ze sociálních sítí s výsledky z BHT výzkumu vám Ipsos nabízí komplexnější a hlubší porozumění výkonu vaší značky. Predikuje také vznikající trendy a všímá si varovných signálů, kterých lze využít. Identifikace "neznámých neznámých" odhaluje nové cesty a odkrývá příležitosti nebo hrozby pro budoucí růst značky.

Activation Impact Modelling (AIM)

AIM umožňuje klientům vyhodnotit účinnost aktivace značky a analyzovat dopad reklamy na hlavní ukazatele značky. Vychází z toho, jak různí lidé pracují s různými touchpointy, a zajišťuje, že rozhodnutí přijatá v souvislosti s výdaji na kampaň mají základ v realistickém pochopení jejího dopadu na značku na trhu.

Zjišťujeme dopad jednotlivých aktivit a kampaní na vnímání a postoje lidí ke značce a zabraňujeme uměle nadsazeným metrikám, jelikož zohledňujeme překrývání touchpointů a dalších ovlivňujících faktorů. To nám umožňuje spolehlivě, rychle a efektivně měřit výkonnost konkrétních placených aktivací.

Aktivace se posuzují z hlediska jejich schopnosti ovlivnit značku požadovaným způsobem.

Brand Health Tracking | Aktivace modelování dopadu AIM | Ipsos

 

Pro klienty to znamená jistotu při plánování úspěšných aktivací, které nejenže upoutají pozornost ke značce, ale také zvýší její ekvitu a vybudují požadované vnímání, což ovlivní dlouhodobý vztah ke značce.

 

Naše postřehy jsme pro vás shrnuli v publikacích: