Nouzový stav: start online éry

Omezení osobních kontaktů, které v souvislosti s pandemií koronaviru přineslo vyhlášení nouzového stavu 12. března 2020, nezměnilo jen běžný život v Česku...

Vyšlo v časopisu Marketing and Media, červen 2020

Eva Veisová, Executive Director Ipsos UU

Odstartovalo i razantní změny v metodách kvalitativního výzkumu, který okamžitou orientací na online prostředí vstoupil do nové etapy. Ipsos tak mohl na tomto poli pokračovat i během nouzového stavu, kdy se klienti rozhodli svá témata prozkoumávat online. 

Nové přístupy, založené na digitálních technologiích, se v kvalitativním výzkumu samozřejmě objevovaly už řadu let. Zadavatelé nicméně stále věřili spíše klasickým metodám, při kterých se moderátor setkává s respondenty osobně. Důkaz? Jen u dvou z deseti projektů, pro které Ipsos už dříve vyvinul digitální platformy, se uplatnily online postupy – navíc často jen v roli doplňku ke klasickým metodám.

Nouzový stav ale znamenal skutečný start nové éry kvalitativního výzkumu. Klienti si mohli ověřit, že online metody opravdu šetří čas (a peníze), aniž by přišli o prožitek sledování či zapojení se do komunikace s respondentem. Zjistili, že online prostředí je v lecčems živější a nabízí výzkumníkům více detailů: respondent je ve svém domácím prostředí uvolněný, sebevědomější a tím pádem také ochotnější vyjadřovat své dojmy a názory (rozhovor se snadno může proměnit i v etnografii, pokud respondent začne spontánně ukazovat přes kameru, jak „to má a dělá on.“) 

Bohatší vhledy do chování respondentů jsou jednoznačně hlavním pozitivem situace, kterou přineslo vyhlášení nouzového stavu. Nyní je každý druhý kvalitativní výzkumný projekt Ipsos realizován vzdáleně a zájem o online hloubkový výzkum přetrvává i po skončení omezujících opatření. Klienti zjistili, že chování respondentů je autentičtější, protože jsou v klidu domova. Jednodušší je i zapojení více členů domácnosti do rozhovoru.

Ipsos navíc během nouzového stavu řadu metod posunul dál: na zdokonalení stávajících online výzkumných platforem navázalo implementování nových metod. Vedle online komunit, online deníčků a mobilní etnografie se provádějí také individuální a skupinové online rozhovory v upgradeované profesionální výzkumné platformě
Klasickým metodám určitě neodzvonilo, ale online postupy si v kvalitativním výzkumu řekly o důležité místo.


Příloha: Článek z časopisu Marketing and Media MaM, Eva Veisová, Nouzový stav, start online éry, 15.června 2020

Společnost