Postoj české populace k umělé inteligenci je obezřetný, 6 z 10 lidí by podpořilo výzvu k pozastavení vývoje

Využití umělé inteligence v žurnalistice vnímají Češi jako pokrok, neočekávají však, že by zcela nahradila lidské novináře. ChatGPT vyzkoušelo 15 % populace. 6 z 10 lidí alespoň částečně podporuje výzvu k pozastavení vývoje nových modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze sociologického šetření společnosti Ipsos ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Umělá inteligence (AI) vstupuje do řady oblastí, včetně žurnalistiky. Dvě třetiny populace (64 %) ale neví, že některé české články v médiích jsou vytvořené za pomoci algoritmů. Asi třetina populace o tom slyšela alespoň nějaké informace. Povědomí je vyšší mezi mladými lidmi, vysokoškoláky a lidmi s vyšším příjmem. Využití prvků AI v žurnalistice, konkrétně automatizované generování hlasů umožňující vytvoření moderátora – robota, považuje 6 z 10 Čechů za pokrok pro média (39 % za velký pokrok, 21 % za malý pokrok). Čtvrtina lidí to nedokáže dle svých slov posoudit.

Češi si však nemyslí, že by rozvoj systémů na bázi umělé inteligence v příštích pěti letech nahradil lidské novináře. Plné nahrazení novinářů umělou inteligencí očekává pouze necelá desetina populace. 41 % Čechů předpokládá, že dojde spíše k vytvoření hybridního fungování robota a lidského novináře. Stejný podíl lidí ale neví, co má v tomto směru očekávat. 

„Dosavadní zkušenosti s automatizovanou žurnalistikou například v České tiskové kanceláři či v Českém rozhlase zatím potvrzují hybridní vztah novináře-člověka a novináře-stroje. Otázkou je, zda tento vývoj bude dominovat i ve střednědobém horizontu. V každém případě naše sociologické šetření naznačuje silnou technoskepsi významné části české populace,“ vysvětluje hlavní řešitel výzkumného projektu TA ČR Václav Moravec z Katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Češi sami jsou v aktivním zkoušení umělé inteligence spíše zdrženliví. Například volně dostupný chatovací systém na bázi umělé inteligence ChatGPT vyzkoušelo pouze 15 % obyvatel. Nejčastěji mají osobní zkušenost mladí lidé do 24 let, mezi kterými tuto technologii vyzkoušel každý druhý. Větší zájem projevili také muži a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Postoj Čechů k umělé inteligenci je spíše obezřetný. 6 z 10 Čechů alespoň částečně podporuje výzvu expertů a podnikatelů včetně Elona Muska k dočasnému pozastavení vývoje nových modelů umělé inteligence. Konkrétně třetina populace by uvítala naplnění výzvy, podle další čtvrtiny stojí za zvážení. Pětina výzvu nepodporuje, častěji se jedná o mladé lidi; další pětina nedokáže posoudit. 

„Mezi těmi, kdo výzvu nepodporují a vnímají ji spíše jako mediální upozornění na neřešené aspekty vývoje umělé inteligence, dominují mladí lidé do 24 let. Mladí lidé jsou obecně nejvíce otevřeni novým technologiím včetně umělé inteligence. Neznamená to však, že by nebrali v úvahu případná rizika, která se s novými technologiemi pojí,“ dodává k výsledkům Michal Kormaňák, analytik Ipsos.


Výzva k dočasnému pozastavení vývoje umělé inteligence

Výsledky výzkumu byly spolu s dalšími prezentacemi představeny na tiskové konferenci Ve stínu ChatGPT: umělá inteligence v každodenním životě a v žurnalistice očima české populace dne 24. 4. 2023.

Shrnutí tiskové konference přinesla například ČTK.

Tisková zpráva je součástí projektu TL05000057 Signál a šum v éře žurnalistiky 5.0 – komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů, podpořeného TAČR v programu ÉTA.

 

O výzkumu:

Výzkum byl realizován v dubnu 2023 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR starší 18 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 041 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Nové služby