Třetina lidí hodnotí kvalitu vzdělávání v ČR jako dobrou, třetina jako špatnou

Kvalita vzdělávacího systému v Česku je podle třetiny obyvatel dobrá, třetina ji hodnotí jako špatnou a třetina nemá jasný názor. Nejméně prostoru je podle veřejnosti ve školních osnovách věnováno podpoře kritického myšlení, zvídavosti a rozvoji všeobecných dovedností, naopak nejlépe je na tom výuka základních dovedností. 

Vnímání kvality vzdělávacího systému

Kvalitu vzdělávacího systému v ČR hodnotí hůře starší generace, lépe vidí vzdělávací systém lidé s vyšším vzděláním a také vyšším příjmem. "Ti, kteří mají alespoň jedno dítě školou povinné, hodnotí kvalitu školního systému lépe než ti, kteří dítě školou povinné nemají," doplňuje Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.

 

e

Největším problémem českého vzdělávacího systému jsou podle veřejnosti zastaralé učební osnovy, vyjádřily se tak zhruba dvě pětiny respondentů. Pro třetinu jsou problémem přeplněné třídy, dále následuje nedostatečné financování z veřejných zdrojů, nedostatečná odborná příprava učitelů či nedostatečné využívání technologií.

 

Graf ČTK 2Dále se lidé v průzkumu vyjadřovali k předem stanoveným výrokům. 54 % lidí souhlasí s tím, že většina učitelů v ČR má adekvátní plat. Zhruba polovina stála také za vyjádřením, že většina vzdělávacích institucí má odpovídající zdroje a vybavení. Naopak nejméně, 28 %, respektive 29 %, souhlasilo s dostatečným respektem učitelů a s dostatečnou přípravou studentů na budoucí povolání.

Umělá inteligence (AI) ve vzdělávání

Většina Čechů míní, že by učitelé měli být proškoleni v oblasti umělé inteligence (AI). Podle průzkumu téměř 70 % respondentů vnímá jako důležité, aby učitelé uměli studenty školit v tom, jak AI používat. Pro šest lidí z deseti je pak důležité, aby uměli identifikovat práce psané AI a také aby využívali AI ve výukových metodách. Zároveň si ale třetina lidí myslí, že používání umělé inteligence ve školách by mělo být zakázáno

 

Vzdělávání ČTKPro více detailních informací kontaktujte prosím Markétu Kneblíkovou.
O výzkumu:

Výzkum byl realizován v září a říjnu 2023 na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 18 - 65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 028 respondentů. Sběr dat byl realizován pomocí online strukturovaných dotazníků. 

Společnost