Výzkumné online komunity: třetí oko výzkumníka

Dlouhodobé a detailní názory zákazníků během pár minut? Online výzkumné komunity!

Autor/Autoři
  • Eva Veisová Executive Director Ipsos UU
  • Petr Hlavička Research Executive
Get in touch

Článek byl publikován v Marketing & Media, č.24, červen 2023 (online)

V dnešním digitálním světě, kdy se ochota lidí účastnit se tradičních marketingových výzkumů snižuje, hledají společnosti nové způsoby, jak získat cenné informace od spotřebitelů. Jednou z inovativních a efektivních metod je využití online výzkumných diskusních komunit. Ty nabízejí řadu výhod, které přitahují spotřebitele a zvyšují návratnost odpovědí. Respondenti jsou již zvyklí na interakci prostřednictvím sociálních sítí. Jsou tak více ochotni se do výzkumu zapojit a poskytnout své názory a postřehy. Velkou výhodou a součástí výzkumných komunit je gamifikace obsahu. Přidáním soutěží, odměn či jiných herních prvků respondenty diskuse v komunitě baví, což zvyšuje jejich motivaci a aktivní zapojení.

Respondenti mohou do výzkumných komunit přispívat ze svých mobilních zařízení, což je v dnešní době pro většinu lidí nejpohodlnější cesta a umožňuje jim přispívat kdykoli a kdekoli. Kromě psaného textu může respondent nahrát i fotku nebo video a poskytnout tak lepší kontext své situace.  V kombinaci s okamžitým sdělením informace se z obyčejné odpovědi stává „moment pravdy“, který odhalí problém nebo postoj zákazníka a emoce s ním spojené. Tento typ marketingového výzkumu je vhodný pro testování jakékoliv služby nebo produktu

 

Infotainment komunityMoment pravdy: fotografie účastníka komunity v diskusi o zkušenostech s infotainmentem zobrazující nefunkční propojení s telefonem a zabudovaným displayem, na kterém zůstávají otisky prstů. Zdroj: IPSOS, Automotive online komunita, duben 2023.

 

„Protože online výzkumné komunity umožňují just-in-time výzkum s respondenty, našim klientům tak poskytujeme bezprostřední insighty 24 hodin denně v textové nebo audiovizuální formě u dlouhodobých i krátkodobých komunit,“ shrnuje výhody online komunit Eva Veisová, ředitelka divize Ipsos UU.

Klíčovou výhodou je i schopnost poskytnout dlouhodobější vhled do života, názorů a postojů lidí. Dlouhodobost účasti v online komunitě boří přirozenou profesní bariéru mezi výzkumníkem a respondentem, který je v konečném výsledku ochoten odhalit daleko více ze svého života, způsobu užívání konkrétního produktu, služby nebo ze svých postojů. Tímto způsobem lze získat cenné poznatky, které by v rámci tradičního výzkumu byly obtížně dosažitelné.

V Ipsosu realizujeme výzkumné online komunity nejen v rámci České republiky na platformě PovidamSi.cz, ale i v zahraničí. Disponujeme znalostmi a zkušenostmi s online komunitami v různých jazycích a zemích, což znamená, že mohou poskytnout rozsáhlý přístup k více jak 90 zahraničním trhům. Naše mezinárodní zkušenosti umožňují klientům získat kvalitní a relevantní data z různých kultur a lokalit.

Využití online výzkumných komunit v marketingovém výzkumu je moderním a účinným přístupem, který zohledňuje změny v chování a očekávání zákazníků. Vyzkoušejte i vy, jak během pár hodin získat hloubkové insighty od různých cílových skupin v různých zemích prostřednictvím online komunit. 

Jak vypadá komunita?Grafika znázorňující možnosti a výhody a výzkumné online komunity. Zdroj: IPSOS 2023

Více o tom jak využít online komunity pro Váš byznys zjistíte zde.

Autor/Autoři
  • Eva Veisová Executive Director Ipsos UU
  • Petr Hlavička Research Executive

Nové služby