Zájem o evropské volby mírně roste, přijít plánuje třetina voličů

Zájem o evropské volby mírně roste, zajímá se o ně šest z deseti lidí. Tyto volby vnímají lidé jako důležitější než minulé, zejména kvůli nutnosti nového směřování EU a zhoršující se situaci ve světě. Podle modelu Ipsos by k volbám dorazila třetina voličů.

Výsledky výzkumu byly představeny na tiskové konferenci ČTK

Tisková konference ČTK

 

Mírně roste povědomí i zájem o evropské volby

Od února, kdy probíhala první vlna výzkumu, mírně vzrostlo povědomí o konání voleb, aktuálně o tom ví 82 % Čechů. Roste také podíl lidí, kteří znají přesný termín voleb (z 30 % na 38 %). Přesný termín znají častěji muži a starší lidé. O volbách se lidé dozvídají nejčastěji z televize a z internetových zpravodajských portálů. Mírně narostla informovanost ze sociálních sítí, odkud čerpají informace častěji mladí lidé do 34 let. 
Mírně roste také zájem o volby – dle svých slov se o ně zajímá 57 % (růst o 4 p. b.). Více se o volby zajímají muži a starší lidé.

Dvě pětiny lidí deklarují, že se voleb rozhodně zúčastní. „Deklarace respondentů zpřesňujeme v našem modelu. Zohledňujeme, zda se lidé účastnili minulých voleb, jak moc se o volby zajímají, jak pevně jsou rozhodnuti se účastnit a řadu dalších faktorů. Modelovaná volební účast nám tak vychází na 32 procent,“ uvedl Michal Straka, výkonný ředitel Ipsos Public Affairs.

 

Důvody pro účast ve volbách

Nejčastějším důvodem pro účast ve volbách do EP je vyjádření názoru vůči současné vládě 
 (37 % těch, kteří se voleb plánují účastnit) a ovlivnění směru a obsahu politiky Evropské unie (32 %).  

Dvě třetiny lidí, kteří se o volby do Evropského parlamentu zajímají, uvedly, že tyto volby jsou důležitější než ty předchozí. A to hlavně kvůli prosazení nového směřování EU nebo kvůli zhoršující se situaci ve světě.

Třetina  populace věří, že evropské volby mohou mít dopad pro ně osobně, zatímco více než polovina (53  %) očekává vliv na celou Českou republiku. Mimo to mladí lidé do 24 let častěji věří, že volby do Evropského parlamentu mohou obecně něco změnit.
Více než polovina lidí chce v Evropském parlamentu představitele, kteří rozumí problémům českých občanů, ale rozumět by měli také problémům na evropské úrovni a měli by umět řešit i aktuální společenské výzvy.  

 

Hlavním tématem pro EU je bezpečnost

Bezpečnost je pro Čechy aktuálně nejdůležitějším aspektem Evropské unie, který by svým členským zemím měla zaručit. Jako další témata lidé uvádí dvojí kvalitu potravin, růst životní úrovně ČR nebo energetickou soběstačnost ČR.

 

Detailní výsledky první vlny realizované v únoru 2024 naleznete zde

 

O výzkumu:
Druhá vlna výzkumu byla realizována od 15. dubna do 20. dubna na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let. Celkem se ji zúčastnilo 1025 respondentů, nástrojem sběru dat byl Ipsos online panel Populace.cz. První vlna výzkumu proběhla v období 14.2. – 20.2.2024.
Zadavatelem výzkumu je ČTK Protext. Výzkum byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Společnost