Zlepšování veřejné politiky  | Ipsos
Public Affairs

Zlepšování veřejné politiky

OUR SOLUTIONS
Porozumění názorů občanů, uživatelů veřejných služeb a dalších stakeholderů.

Naše týmy specializující se na problematiku zlepšování veřejné politiky navrhují, rozvíjejí a zajišťují na míru šité výzkumy pro klienty z veřejného sektoru s cílem pomoci jim k lepšímu rozhodování založenému na datech. Naše expertní týmy ve 38 zemích se v problematice veřejného sektoru velmi dobře orientují, a jsou tak skutečnými partnery pro klíčová rozhodnutí našich klientů z jakékoliv oblasti veřejného života.

Nejsme pouhým dodavatelem dat. Data analyzujeme a uvádíme do kontextu. Pomáháme našim klientům transformovat zjištěné informace v efektivní a účinné politiky, programy, komunikační strategie a marketingové iniciativy.

Konzultace občanům a stakeholderům, zlepšování sociální politiky 

Naše expertní týmy mají bohaté zkušenosti se spoluprací s orgány státní správy a nevládními organizacemi v rámci:

  • měření a rozvoje klíčových sdělení pro legislativní nebo regulatorní záležitosti,
  • návrhu, implementace a hodnocení programů veřejné komunikace,
  • rozvoje a hodnocení politik, programů a komunikací s cílem vyvolat sociální a behaviorální změnu,
  • zkoumání problémů pro lepší porozumění potřeb občanů, stakeholderů a dalších zájmových skupin.

Zdraví

Vyvinuli jsme strategické výzkumné programy pro vládu, neziskové organizace, nemocnice, integrované záchranné systémy, zdravotní pojišťovny a další organizace ze zdravotnické oblasti. Nabízíme kompletní škálu služeb a metodik (kvantitativních i kvalitativních) z oblasti komunitní a pacientské angažovanosti.

Naše výzkumná praxe v oblasti vakcín zkoumá veřejné mínění spotřebitelů a dalších stakeholderů pro pochopení proměnlivých faktorů v souvislosti s vakcínami COVID-19 – a tedy i výhled do budoucna – z pohledu společnosti, trhu i lidí.

Životní prostředí a energetika

Naše týmy spolupracují s vedoucími organizacemi napříč veřejným, privátním a neziskovým sektorem. Máme bohaté zkušenosti s rozličnými přístupy v oblasti sociologického výzkumu, monitoringu a hodnocení tak, abychom co nejlépe rozuměli problematice společenské a podnikatelské odezvy na široké spektrum environmentálních a energetických témat, stejně jako na téma udržitelného rozvoje. 

Udržitelnost

Udržitelnost je dlouhodobá životaschopnost podniku. Je to víc než jen společenská odpovědnost a pověst firmy a přesahuje také ekologickou udržitelnost. Naše praxe v oblasti udržitelnosti pomáhá vládám a institucím stanovit politické priority a podnikům definovat, řídit a komunikovat jejich strategii udržitelnosti.

Doprava

Naše spolupráce s širokým spektrem klientů a partnerů, menších i větších, pokrývá veškeré způsoby privátní a veřejné dopravy. Využíváme marketingový a sociologický výzkum k lepšímu porozumění dopravního chování, zákaznické zkušenosti a postojům k novým politikám, nové i dosavadní infrastruktuře a prioritám ve vztahu k veřejným výdajům. 

Vhled do spotřebitelského chování a jeho změna

Společnost Ipsos je lídrem v získávání vhledu do chování spotřebitelů – identifikace a systematické a strukturované porozumění jasně specifikovaného chování a jeho změn tak, aby bylo možné realizovat intervence založené na skutečném porozumění spotřebitelskému chování. 

Posílení postavení žen ve společnosti a genderové otázky

Společnost Ipsos se věnuje posilování postavení žen ve společnosti na celém světě. Naše odborné znalosti zahrnují modely finančního a sociálního posilování postavení žen ve společnosti a pomáhají organizacím porozumět souvislostem a sociální politice.