Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Zlepšování veřejné politiky

OUR SOLUTIONS
Porozumění názorům občanů, uživatelů veřejných služeb a dalších zaangažovaných stran.

Naše týmy specializující se na problematiku zlepšování veřejné politiky navrhují, rozvíjejí a zajišťují na míru šité výzkumy pro klienty z veřejného sektoru s cílem pomoci jim k lepšímu rozhodování založenému na datech. Naše expertní týmy v jednotlivých zemích se v problematice veřejného sektoru velmi dobře orientují, a jsou tak skutečnými partnery pro klíčová rozhodnutí našich klientů z jakékoliv oblasti veřejného života.

Nejsme pouhým dodavatelem dat. Data analyzujeme a uvádíme do kontextu. Pomáháme našim klientům transformovat zjištěné informace v efektivní a účinné politiky, programy, komunikační strategie a marketingové iniciativy.

Konzultace občanům a zájmovým skupinám & zlepšování sociální politiky 

Naše expertní týmy mají bohaté zkušenosti se spoluprací s orgány státní správy a nevládními organizacemi v rámci:

  • měření a rozvoje klíčových sdělení pro legislativní nebo regulatorní záležitosti
  • návrhu, implementace a hodnocení programů veřejné komunikace
  • rozvoje a hodnocení politik, programů a komunikací s cílem vyvolat sociální a behaviorální změnu.

Zdraví

Vyvinuli jsme strategické výzkumné programy pro vládu, neziskové organizace, nemocnice, integrované záchranné systémy, zdravotní pojišťovny a další organizace ze zdravotnické oblasti. Nabízíme kompletní škálu služeb a metodik (kvantitativních i kvalitativních) z oblasti komunitní a pacientské angažovanosti.

Životní prostředí a energetika

Naše týmy spolupracují s vedoucími organizacemi napříč veřejným, privátním a neziskovým sektorem. Máme bohaté zkušenosti s rozličnými přístupy v oblasti sociologického výzkumu, monitoringu a hodnocení tak, abychom co nejlépe rozuměli problematice společenské a podnikatelské odezvy na široké spektrum environmentálních a energetických témat, stejně jako na téma udržitelného rozvoje. 

Doprava

Naše spolupráce s širokým spektrem klientů a partnerů, menších i větších, pokrývá veškeré způsoby privátní a veřejné dopravy. Využíváme marketingový a sociologický výzkum k lepšímu porozumění dopravního chování, zákaznické zkušenosti a postojům k novým politikám, nové i dosavadní infrastruktuře a prioritám ve vztahu k veřejným výdajům. 

Vhled do spotřebitelského chování a jeho změna

Ipsos je lídrem v získávání vhledu do chování spotřebitelů – identifikace a systematické a strukturované porozumění jasně specifikovaného chování a jeho změn tak, aby bylo možné realizovat intervence založené na skutečném porozumění spotřebitelskému chování.