OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2020

OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2020

Dana 06.07.2020. u 12 sati, u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1, održan je 1. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre “BRANDpuls” za sudionike BRANDpuls istraživanja.

Izvučeni su sljedeći dobitnici:

DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "DM poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 50,00 kn po kartici"

  Ime i Prezime
1. Danijela Posavac
2. Sanja Premužić
3. Marijana Aničić
4. Marina Svoboda
5. Oliver Padović
6. Ana Kavran
7. Vlado Naglić
8. Miroslav Jedvaj
9. Klara Aščić
10. Jasna Kriško
11. Gordan Magnabosca
12. Rosana Šodan
13. Iva Raspar
14. Sanja Čižmešija
15. Eduard Zogaj

 

DOBITNICI DRUGE NAGRADE: "DM poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 200,00 kn po kartici”

  Ime i Prezime
1. Josip Španić
2. Dane Šoda
3. Davor Debeljuh
4. Davorka Milanović
5. Ivana Drnas
6. Anita Delić
7. Sunčana Rožmarić Putara
8. Renata Bartula

 

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!

 

Klasa: UP/I-460-02/20-01/57
Ur.broj: 513-07-21-01-20-2

 

Više informacija o Mediji i zabava