Umjetna inteligencija - stavovi i mišljenja

Istraživanje stavova i mišljenja o umjetnoj inteligenciji provedeno je u srpnju 2023. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika starijih od 16 godina.

enter ""

 

Postoji svijest o tome da je umjetna inteligencija interesantna tema u današnjem svijetu i da bi njena pojava i integracija u svakodnevni život mogla dovesti do mnogo korisnih ali i štetnih posljedica.

Oko 80% ispitanika smatra da znaju malo ili gotovo ništa o tehnologiji umjetne inteligencije. Ostalih 20%, koji smatraju da su dobro ili odlično upoznati s pojmom umjetne inteligencije u dobrom dijelu su mladi (16-29), visoko obrazovani i s višom razinom prihoda (600€ ili više po članu kućanstva).
Načini korištenja umjetne inteligencije se razlikuju od osobe do osobe, ali građani Hrvatske, točnije njih nešto manje od 10%, najviše koriste ChatGPT. Osim toga, ljudi često koriste umjetnu inteligenciju kao pomoć za pisanje životopisa, eseja ili zadaća ili u obliku raznih aplikacija, poput SnapchatAI.

Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji i kako bi ona mogla utjecati na život građana razvili su se neki općeniti stavovi i mišljenja. Preko 50% ispitanika je zabrinuto da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do lakšeg širenja lažnih vijesti i da bi ona mogla predstavljati opasnost za privatnost građana, a oko četvrtina ljudi je izrazila zabrinutost da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do smaka svijeta ili do porobljavanja ljudi. 

S druge strane, ljudi su optimistični u mišljenju da bi umjetna inteligencija mogla olakšati komunikaciju između ljudi različitih jezika i kultura gdje preko 50% ljudi vjeruje u to, a oko 45% ljudi vjeruje da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do razvoja u poljima medicine i umjetnosti.


Na kraju, preko polovice ispitanika je izrazio zabrinutost da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do toga da mnogi ljudi ostanu bez posla, ali preko 60% ispitanika nije bilo zabrinuto za to da bi oni sami mogli ostati bez posla zbog umjetne inteligencije.

Postoji određena doza straha i nepovjerenja prema umjetnoj inteligenciji,  što je većinom slučaj kod starijih (40-65), sa nižom razinom obrazovanja, nižih primanja po glavi kućanstva i u ruralnim područjima. Dio straha može se objasniti činjenicom da velika većina ljudi još nije u potpunosti upoznata s konceptom umjetne inteligencije i ne razumije kako ona funkcionira, pa se iz neznanja razvija osjećaj straha i nepovjerenja.

 

Za detaljnije rezultate možete pogledati dokument na dnu članka.