CX Analytics | Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Analize în domeniul Customer Experience

OUR SOLUTIONS
Ajutăm organizaţiile să alinieze programele Customer Experience şi strategia brandurilor.

Investiţia în Customer Experience aduce randament (ROCXI)?

Înţelegerea pe deplin a comportamentelor, nevoilor, aşteptărilor şi percepţiilor clienţilor sau consumatorilor – ai dumneavoastră, dar și ai competitorilor – reprezintă un punct de pornire necesar, dar nu suficient. Scorurile şi indicatorii de performanţă nu sunt de ajuns.

Ajutăm organizaţiile să facă ceea ce este necesar pentru a se asigura că experienţele clienţilor/ consumatorilor se subscriu strategiei de brand; să își păstreze clienţii şi să-i recâştige pe cei aflaţi la risc, să crească ponderea cheltuielilor, nivelul de recomandare şi eficienţa operaţională; pentru a obţine randament cu privire la investiţia în Customer Experience (Return on Customer Experience Investment - ROCXI).

Pentru ca programele de evaluare a Customer Experience să genereze acțiuni concrete şi să livreze rezultate, utilizăm analize predictive complexe, analize cauzale şi de impact (Key Driver), precum şi expertiza de modelare aplicată în domeniile Customer Experience sau Employee Experience, seturi de date operaţionale, financiare şi de profilare a clienţilor - atât date structurate cât şi nestructurate, precum text, video, imagini şi voce. Analizăm datele nestructurate folosind analize de text sofisticate pentru a genera rezultate precise și acționabile.

Mai multe detalii, aici.

Experţii noştri în Customer Experience vă vor ajuta să răspundeţi unor întrebări esenţiale:

  • Sistemul curent de evaluare a Customer Experience oferă organizaţiei dumneavoastră o imagine corectă asupra realităţii actuale? În special, vă oferă o direcţie clară cu privire la zonele pe care trebuie să vă concentraţi atenţia – din punct de vedere tactic şi strategic?
  • Angajaţii din organizaţie pot să ‘închidă bucla de feedback’, adică să contacteze un client sau consumator ca urmare a unui incident critic şi să ia măsurile adecvate?
  • Indicatorii pe care îi monitorizaţi au un efect real asupra comportamentelor vizate şi schimbărilor pozitive în business?
  • Ce contează cu adevărat referitor la Customer Experience? Ce aspect are cel mai mare impact asupra satisfacţiei şi nemulţumirii?
  • Aţi prioritizat acţiunile pe baza randamentului investiției (ROI)?
  • Pentru care dintre grupurile specifice de clienţi sau consumatori - inclusiv clienţii de valoare şi cei aflaţi la risc – adoptaţi măsuri corespunzătoare?
  • Ce impact vor avea investiţiile în Customer Experience?